Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » KBB' de Lokal Anestezi Premedikasyonlarında Midazolam ve Morfin HCI'nin Etkilerinin Karşılaştırılması*
 

KBB' de Lokal Anestezi Premedikasyonlarında Midazolam ve Morfin HCI'nin Etkilerinin Karşılaştırılması*

Öztürkcan S., Kunt T., Dizdar G., Akdağ M., Müderris S.

Amaç: Bir benzodiazepin olan midazolam ve martin HCL'nin, lokal anestezi altındaki otorinolarengolojik operasyonlarda premedikasyon etkileri değerlendirilip, karşılaştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Çalışmaya 50 kişi alındı. Yirmi beş hastaya intramusküler olarak midazolam 5 mg ve atropin 0.5 mg, geri kalan 25 hastaya ise intramusküler olarak martin HCI 10 mg ve atropin 0.5 mg uygulandı. Sedasyon skalası, tansiyon arteriyel ve nabız değerleri preoperatif, 15, 30, 60. dakikalarda kaydedildi. SonuçlarFriedman testi, Anova varyans analizi ve Student İ-testi ile değerlendirildi. Bulgular: Midazolam grubunda sedasyon skalası 30. dakikada belirgin olarak yükseldi (p<0.001). Her iki grupta tansiyon arteriyel ve nabız değerleri ameliyat boyunca değişmedi. Her iki grupta da önemli komplikasyonlara rastlanmadı. Sonuç: Midazolam, çok iyi sedasyon özelliği, yan etkilerinin minimal olması ve etkisinin hızla ortaya çıkması nedeniyle iyi bir premedikasyon ajanıdır.

Comparison of Effects of Midazolam and Morphine HCL Premedication for Local Anesthesia in Otolaryngological Practice

Öztürkcan S., Kunt T., Dizdar G., Akdağ M., Müderris S.

Objectives: Midazolam, a benzodiazepine, and morphine HCL were given as a premedication for otorhinolaryngologic surgery and their effects were assessed. Design and Methods: Fifty patients undargoing otorhinolaryngologic surgery were assigned to receive intramuscularly aither midazolam 5 mg and atropine 0.5 mg (n=25) or morphine HCl 10 mg and atropine 0.5 mg (n=25). We measured sedalien scale, systolic pressura, and heart rate preoperatively and at 15, 30, and 60 minules. The results were analyzed using the Friedman's test, ANOV A varianca test, and Student's t-test. Results: In midazolam group, sedalien scale increased significantly at minula 30 (p<0.001). Systolic pressura and heart rate did not change during surgery in both groups. No serious complications were encountered. Conclusion: Midazolam was an appropriate premedicalian agent because of its high sedation, minimal side effects, and rapid effect.

KBB İhtisas Dergisi 117-119

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale