Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Near-Total Larenjektomi Sonuçlarımız*
 

Near-Total Larenjektomi Sonuçlarımız*

Göksu N., Yılmaz M., Öz Ö., Beder L., Bayazıt Y. A.

Amaç: Near-total larenjektomiye başvurulan hastalarda nüks oranları ve ses ile ilgili fonksiyonel sonuçlar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Larenks karsinamlu hastalardan 38'inde primer tedavi olarak near-total larenjektomi uygulandı. Lezyonlar supraglottik (n=16), glotlik (n=2), transglottik (n=18), subglottik (n=1) ve hipofarenks (n=1) yerleşimliydi; evreleri T2 (n=17), T3 (n=12) ve T4 (n=9) idi. Hastalar ortalama 22 ay izlendi. Ses ile ilgili elde edilen sonuçlar değerlendirildi; konuşma çok iyi, iyi ve kötü şeklinde sınıflandırıldı. Bulgular: Lezyonları sırasıyla supraglottik ve transglottik yerleşimli iki hasta (%5.2) lokal nüks gelişimine bağlı olarak öldü. Bir hastada (%2.6) aspirasyon, iki hastada (%5.2) şantta stenoz gözlendi. Konuşma kalitesi 24'ünde (%63.1) çok iyi, 12'sinde (%31.6) iyi, ikisinde (%5.2) kötü şeklinde değerlendirildi. Sonuç: Near-total larenjektemi, onkolojik açıdan güvenilir olması ve sesin korunması açısından total larenjektomiye alternatif bir teknik, parsiyel larenjektomi açısından riskli olgularda başvurulabilecek cerrahi yöntemdir.

Results of Near- Total Laryngectomy

Göksu N., Yılmaz M., Öz Ö., Beder L., Bayazıt Y. A.

Objectives: We evaluated recurrences ançj functional results with respect to voice in patients undergoing near-total laryngectomy. Patients and Methods: Near-totallaryngectomy was performed as the primary procedure in 38 patients with laryngeal careinomas. The tumers were supraglottic (n=16), glottic (n=2), transglottic (n=18), subglottic (n=1) and hypopharyngeal (n=1'), with stages T2 (n=17), T3 (n=12) and T4 (n=9). Average follaw-up was 22 months. Ouality of voiee obtained was evaluated as very good, moderate, and poor. Results: Two patients (5.2%) with supraglottic and transglottic lesions, respeetively, died from local recurrences. Incidence of aspiralien and shunt stenesis was 2.6% (n=1) and 5.2% (n=2), respectively. Voice quality was exeellent in 24 patients (63.1 %), moderale in 12 (31.6%), and poor in two patients (5.2%). Conclusion: Near-totallaryngectomy is a reliable oncologic proeedure alternative to total laryngectomy, with an additional advantage of voice preservation. It should alsa be considered in patients presenting risks for partial laryngectomy.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:124-127

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale