Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Parkinson Hastalığının Kulak Fizyolojisine Etkisi
 

Parkinson Hastalığının Kulak Fizyolojisine Etkisi

Günen A., Kutlu N., Sadıkoğlu Y., Yoldaş T.K.

Amaç: Bu çalışma Parkinson hastalığının kulak fizyolojisine etkisini araştırmak için yapıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada, 1995-1998 yılları arasında fakültemiz Nöroloji Kliniği tarafından takip ve tedavi edilen parkinsonlu 20 hasta (10 kadın, 10 erkek) incelendi. Ayrıca, 20 sağlıklı kişiden kontrol grubu oluşturuldu. Odyometrik incelemeler Interacoustics Clinical Audiometer AZ 26 ile, empedansmetri Interacoustics Impedensmeter AC 40 ile yapıldı. Bulgular: Hasta ve kontrol gruplarında yaş dağılımı 50-82 idi (ort. yaş 65.9). Parkinson hastalarında orta kulak basıncı ve işitme azalmış olmasına karşın, hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Parkinson hastalarında orta kljlak fonksiyonları ve işitme seviyeleri bozulmaya uğramamaktadır.

Effect of Parkinson' s Disease on Ear Physiology

Günen A., Kutlu N., Sadıkoğlu Y., Yoldaş T.K.

Objectives: This study was undertaken to examine the effects of Parkinson's disease on ear physiology. Patients and Methods: The study included 20 patients (10 men, 10 women) with Parkinson's disease, who were treated and monitored by the Department of Neurology between 1995-1998. A control group was formed from 20 healthy individuals. Auodiological investigation was performed using an Interacoustics Clinical Audiometer AZ26 and Interacoustics Impedancemetre AC40. Results: Age in the patient and control groups ranged between 50 and 82 years (mean age 65.9 years). Decreased hearing and middle ear pressure was noted in Parkinson patients compared to the control group but did not reach statistical significance. Conclusion: Middle ear functions and hearing levels seem to remain intact in patients with Parkinson's disease.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:132-134

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale