Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Krikotrakeal Serarasyon: Nadir Bir Larengeal Travma
 

Krikotrakeal Serarasyon: Nadir Bir Larengeal Travma

Sütay S., İkiz A.Ö., Güneri E.A.

Krikotrakeal saparasyon oldukça nadir görülen bir akut larengeal travma formu olup, genellikle ani ölümle sonuçlanır. Trakeanın krikoid kıkırdaktan bütünüyle ayrılmasına ek olarak genellikle kıkırdak fraktürleri, rekürren larengeal sinir hasarı ve özofagus laserasyonu da görülür. Bu makalede jeep kullanmakta iken boynu gerili bir tele ani çarpma sonucu yaralanan ve erken dönemde yapılan uygun girişimle başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Erken ve uygun tedavi yaklaşımları ile bu gibi ölümcül yaraIanmalarda hastanın yaşamı kurtarılabilir. Sunulan olguda primer anastomoz ve stent uygulaması ile tatminkar bir iyileşme sağlanmıştır.

Cricotracheal Separation: An Unusual Form of Laryngeal Trauma

Sütay S., İkiz A.Ö., Güneri E.A.

Cricotracheal separation is an unusually ra re form of acute laryngeal trauma which often leads to sudden death. Cartilage fractures. recurrent laryngeal nerve injury and esophageallaceration generally add to the problem of complete separation of the trachea from the cricoid cartilage. We report a twenty-year-old mala who injured his neck dua to a stroke against a stretehad wire while riding in a cabriolet jeep and was successfully managed with appropriate early intervention. Earlyand appropriate treatment approaches can be life-saving in such Iethal injuries. A satisfactory healing was achieved in the presented case through primary anastomosis and stenting.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:145-147

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale