Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Konjenital Kolesteatom Patogenezinde Epidermoid Formasyonun Yeri
 

Konjenital Kolesteatom Patogenezinde Epidermoid Formasyonun Yeri

Kayhan F. T.

Konjenital kolesteatom nadir görülen ve son on yılda daha çok tanınan ve tartışılan bir klinik tablodur. Orijini hakkında çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. Bazı araştırmacılar bildirilen olguları analiz edip lokalizasyonlarına göre sınıflandırmıştır. Konjenital kolesteatom patogenezinde rol aldığı öne sürülen epidermoid formasyonlar, histolojik çalışmalarda fetus orta kulaklarında bulunmuş ve tanımlanmıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar da epidermoid formasyonların konjenital kolesteatom patogenezinde rol alabileceğini göstermiştir. Fakat keratinizasyon gibi kolesteatomanın diğer direkt bulguları gösterilememiştir.

Significance of Epidermoid Formations on the Pathogenesis of Congenital Cholesteatoma

Kayhan F. T.

Congenital cholesteatomas are uncommon, yet they have been documented and discussed more frequently in the past decade. There are various theories regarding the pathogenesis of congenital cholesteatorna. Some authors analyzed and classified reported cases according to localization. Epidermoid farrnations have been encountered and defined in histologic studies on fetus ears and are considered in the pathogenesis of congenital cholesteatomas. Recent studies have provided support to the concept that epidermoid farrnations may play role in the pathogenesis. However, no direct evidence of keratinization has been forthcoming.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:148-151

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale