Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Benign Paroksismal Pozisyonal Vertigo ve Kanalit Repozisyon Prosedürü
 

Benign Paroksismal Pozisyonal Vertigo ve Kanalit Repozisyon Prosedürü

Özturan O., Saydam L., Çokkeser Y., Kızılay A., Solmaz F.

Amaç: Benign paroksismal pozisyonal vertigo, tipik şikayetler ve bulgular ile karşımıza gelen ve Hallpike manevrası ile kolayca teşhis edilebilen bir antitedir. Bu prospektif çalışmada son yıllarda intraoperatif gözlemlerle desteklenen etyopatogenezi ve buna uygun olarak geliştirilen fiziksel manevraların hastalığın tedavisindeki etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Benign paroksismal pozisyonal vertigo tanısı konulan 17 erişkin hastaya kanalit repozisyon prosedürü uygulandı. Bulgular: Uygulanan kanalit re pozisyon prosedürü ile hastaların en az %88'inde iyileşme sağlandı. Sonuç: Benign paroksismal pozisyonal vertigonun tedavisinde kanalit repozisyon prosedürünün uygulaması kolay, masrafsız ve etkili bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Benign Paroxysmal Pasitional Vertigo and Canalith Repositioning Procedure

Özturan O., Saydam L., Çokkeser Y., Kızılay A., Solmaz F.

Objectives: Benign paroxysmal positional vertigo is a freQuently encountered vestibular and-organ disease. With typical complaints and findings, it can easily be diagnased by Hallpike maneuver. This prospective study evaluated its etiapathogenesis in the light of recent intraoperative abservations and assassed the therapeutic effect of physical maneuvers on the disease course. Patients and Methads: Canalith repositioning procedure was pertormed in 17 adult patients with benign paroxysmal pasitional vertigo. Results: Cure was obtained in at least 88% of patients. Conclusian: Canalith repositioning procedure proved easy, inexpensive, and effective in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:16-21

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale