Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Suprakrikoid Subtotal Larenjektomilerde Fonksiyonel Sonuçlarımız*
 

Suprakrikoid Subtotal Larenjektomilerde Fonksiyonel Sonuçlarımız*

Karasalihoğlu A., Koten M., Adalı M.K., Taş A., Kürkçü N., Uzun C.

Amaç: Suprakrikoid subtotal larenjektomilerin fonksiyonel sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Krikohyoidopeksi ya da krikohyoidoepiglottopeksi teknikleri ile suprakrikoid subtotal larenjektomi yapılan 48 olgunun fonksiyonel yönden analizi yapıldı. Bu olguların toplam 33'ünde Bernard Guerrier tipi bir modifikasyon uygulanmıştır. Bulgular: Tüm olgularda fizyolojik yutma gerçekleşmiş (en erken 13 gün, en geç 59 gün), hiçbir olguda kalıcı trakeotomi gerekmemiştir. Lokal rekürrens iki olguda saptanmıştır. Sonuç: Suprakrikoid subtotal larenjektomilerin fonksiyonel sonuçları tatmin edici bulunmuştur.

Functional Results İn Supracricoid Subtotal Laryngectomies

Karasalihoğlu A., Koten M., Adalı M.K., Taş A., Kürkçü N., Uzun C.

Objectives: Functional results of supracricoid subtotal laryngectomy were evaluated. Patients and Methods: Functional analysis was made in a series of 48 patients who underwent supracricoid subtotal laryngectomy using cricohyoidopexy or cricohyoidoepiglottopexy techniques. Bernard Guerrier modification was applied in 33 cases. Results: Physiologic swallowing was obtained in all cases (range 13 to 59 days), and permanent tracheotomy was not required. Local recurrences were observed in onlytwo patiants. Conclusian: Supracricoid subtotallaryngectomy yielded satisfactory functional results.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:22-26

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale