Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Sıçan Kulaklarında Topikal Kortikosteroid Uygulamasının Otomikroskobik ve Ultrastrüktürel Etkileri
 

Sıçan Kulaklarında Topikal Kortikosteroid Uygulamasının Otomikroskobik ve Ultrastrüktürel Etkileri

Egeli E., Kuntsal L.

Amaç: Topikal deksametazon kullanımının sıçan dış kulak yolu ve timpanik membranında oluşturduğu etkiler araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Sprague-Dawley cinsi 30 adet beyaz erkek sıçanın her iki timpanik membranında yaklaşık 1.5 mm çapında perforasyon oluşturuldu. Sağ kulaklara 21 gün süreyle deksametazon solüsyonu topikal olarak uygulandı. Sol kulaklar kontrol grubu kabul edildi ve herhangi bir işlem uygulanmadı. Perforasyon sonrası 7, 14 ve 21. günlerde dış kulak yolu ve timpanik membranlar operasyon mikroskopu ile değerlendirildi. Daha sonra sıçanların yaşamlarına son verildi ve dış kulak yolu ve timpanik membrandan alınan biyopsiler elektron mikroskopu ile incelendi. Bulgular: Kortizon uygulaması sonucu, deney grubunda perforasyonların kapanmasında anlamlı gecikme saptandı(p<0.05). Elektron mikroskop incelemelerinde deney sıçanlarında çok katlı yassı epitelde kalınlaşma, epitel altı bağdokusu tabakasında enflamatuar hücreler görüldü. Sonuç: Dış kulak yolu ve timpanik membranda saptanan bulgular, kulak hastalıklarının topikal tedavisinde ve kulak operasyonları sonrası enfeksiyonu ve ödemi önlemede kortizonun daha ihtiyatlı kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Otomicroscopic and U1trastructural Effects of Topicaııy Applied Corticosteroids on the Rat Ear

Egeli E., Kuntsal L.

Objectives: We investigated the effect of topically applied dexamethasone on rat external Bar and tympanic membrane. Design and Methods: Ears of 30 mala white Sprague-Oawley rats were assigned to tympanic membrane perforation nearly 1.5 mm in diameter. Topical administration of dexamethasone solution was applied to the right ears for 21 days while the right ears remained procedure-free as controls. External ears and tympanic membranes were evaluated by otomicroscopy on the 7th, 14th, and 21 st days. Following the last examination, the rats were sacrificad and biopsies obtained from the external ears and tympanic membranes were examined under electrone microscope, Results: Significant delays occurred in the closure of dexamethasone-administered tympanic membranes (p<0.05). Electron microscopy demonstrated thickening of the squamous epithelium and inflammatory cells in the connective tissue of the study animals. Conclusion: Findings obtained from rat external ears and tympanic membranes point to the need for a cautious application of cortisone in the topical treatment of ear diseases and postoperative prevention of infections and edema.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:27-31

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale