Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Larengeal Malignitelerin Saptanmasında in vivo Toluidin Mavisi Uygulaması*
 

Larengeal Malignitelerin Saptanmasında in vivo Toluidin Mavisi Uygulaması*

Yücetürk A.V., Okumuş M., Ünlü H., Yıldız T.

Amaç: Toluidin mavisi son yirmi yıldır ağız içi ve larenks kanserıerinin teşhisinde ve rezeksiyon sınırı güvenliğinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, toluidin mavisinin larenks kanserlerinin teşhisindeki etkinliğini belirlemeye çalıştık. Çalışma Planı va Yöntemler: Çalışmaya, larenks patolojisi nedeniyle direkt larengoskopi yapılan 50 hasta alınmıştır. Kronik lareniitli ve Reinke ödemli 10 hasta kontrol grubu olarak; nodül, polip, kanser, hiperkeratoz ve papillom teşhisi alan 40 hasta ise çalışma grubu olarak ayrılmıştır. Olgulara larenks mikroşirürjisi uygulanırken Toluidin mavisi uygulanmış ve değişik patolojilerin boyanma dereceleri belirlenmiştir. Bulgular. Larenks kanserli olguların hepsi koyu renkte boyanırken benign lezyonların çoğu boyanmamış; az bir kısmı da minimal boyanma göstermiştir. Sonuç: Toluidin mavisi, larenks kanserlerinin teşhisinde ve cerrahi rezeksiyon sınırı güvenliğinde kullanılabilecek ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir.

The Use of in vivo Toluidine Blue Staining in Detecting Laryngeal Malignancies

Yücetürk A.V., Okumuş M., Ünlü H., Yıldız T.

Objectivas: Toluidine blue has been used for twenty years in the early diagnosis of oral and laryngeal malignancies and in assessing the margin status of the resection. The purpose of this study is to determine the use of toluidine blue in the detection of laryngeal cancers. Design and Methods: Fifty patients who underwent direct laryngoscopy for various larengeal pathologies were included. Ten patients with chronic laryngitis and Reinke's edema were assigned as the control group while 40 patients diagnosed as having nodules, polyps, careinorna, hyperkeratosis, and papilloma were included in the study group. Toluidine blue was applied to all the cases during laryngeal microsurgery and the extent of staining was determined. Results: The samples of all the laryngeal cancers were stained dark. Most of the benign lesions showed no or minimal staining. Conclusion: Toluidine blue staining proved cheep and practical in the early diagnosis of laryngeal malignancies and in assessing the margin status of resection.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:37-38

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale