Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » İnsan Burun Mast Hücrelerinin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi
 

İnsan Burun Mast Hücrelerinin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi

Günen A., Çerçi M., Sadıkoğlu Y., Yüncü M., Türker M.

Amaç: Normal nazal mukozadaki ması hücrelerinin iki ayrı fiksasyonda histopatolojik olarak incelenmesi amaçlandı. Çalışma Planı ve Yöntemler: KBB kliniğine rinoplasti için başvuran 11 gönüllü hastadan nazal biyopsi örnekleri alındı. Örnekler formalin ya da Carnoy fiksasyonlarından sonra hematoksilen-eosin ve toluidin mavisi ile boyanıp, ışık mikroskobunda incelendi. Bulgular. En çok ması hücresi Carnoy fiksasyonu uygulanmış ve toluidin mavisinin pH 0.5 değerindeki solüsyonu ile boyanmış doku kesitlerinde gözlendi. Ayrıca iki olguda epitel içinde ması hücresi bulundu. Sonuç: Nazal mukoza ması hücreleri üzerine yapılan çalışmalarda, hem formaline duyarlı hem de dirençli ması hücrelerini gösterdiği için Carnoy fiksasyonunu; boyama toluidin mavisi ile yapılacaksa, pH 0.5'e ayarlanmış solüsyanların kullanılmasını öneriyoruz.

Investigation of Human Nasal Mast Cells by Light Microscopy

Günen A., Çerçi M., Sadıkoğlu Y., Yüncü M., Türker M.

Objectives: To perform a histopathological examination to invasligale ması cells within the healthy nasal mucosa using two different fixations. Design and Methods: Biopsy samples of the nasal mucosa were obtained from 11 volunteers who were admiUed to the ENT department for rhinoplasty operation. The specimens were fixed in either Carnoy's solution or formalin; stained with hematoxylin-eosin or toluidine blue and were examined under light microscope. Results: The most efficient ması cell illustration was obtained from the tissue sections that were fixed in Carnoy's solution and stained with toluidine blue at pH 0.5. Intraepithelial mast cells were encountered in two cases. Conclusian: Carnoy's fixation should be preferred in studies on nasal mucosa ması cells because it facilitates the illustration of both formalin-resistant and formalin-sensitive masıcells. In addition, if toluidine blue staining is used, the solution should be set at pH 0.5.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:39-43

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale