Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Timpanoskleroz Cerrahisi*
 

Timpanoskleroz Cerrahisi*

Dere H., Özdem C., Koç C., Balyan F.R., Turgut S., Özcan K. M.

Amaç: Timpanoskleroz nedeniyle uyguladığımız cerrahi yöntemleri ve sonuçlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Timpanosklerozu olan 30 hastanın 37 kulağı ameliyat edildi. Tüm hastalara intakt kanal wall timpanoplasti uygulandı. Stapesin mobilize edilemediği altı olguda ikinci operasyonda stapedektomi yapıldı. Hastalar ortalama 28 ay takip edildi; operasyon öncesi ve operasyon sonrası odyogramları karşılaştırıldı. Bulgular: Operasyon sırasında 37 kulaktan 18'inde (%48.6) timpan zarda, 11 kulakta (%29.7) antrumda, 18 kulakla (%48.6) attik ve adilusta, 34 kulakta (%91.9) orta kulak ve kemikçikler etrafında skleroz saptandı. Operasyon öncesi ve sonrası odyolojik tetkiklerde hava-kemik aralığı sırasıyla ortalama 34 dB ve 25 dB; havayolu saf ses ortalaması 49 dB ve 40 dB bulundu. Sonuç: Timpanoskleroz cerrahisi, kemikçiklerin etrafının ileri derecede sklerozla sarılmış olduğu olgularda yüz güldürücü sonuç vermemektedir. Sklerozun sınırlı olduğu ve kemikçikleri kısmen tuttuğu olgularda, mobilizasyonla iyi sonuçlar alınmaktadır.

Surgery For Tympanosclerosis

Dere H., Özdem C., Koç C., Balyan F.R., Turgut S., Özcan K. M.

Objectives: To evaluate dur surgical techniques and results for tympanosclerosis. Patients and Methods: Thirty-seven ears of 30 patients underwent surgery. Intact canal wall tympanoplasty was performed in all patients. Stapes could not be mobilized in six patients and stapedectomy was required. Average follow-up was 28 months. Findings obtained from preoperative and postoperative hearing tesıs were compared. Results: Tympanosclerotic process was observed in the tympanic membrane (18 ears, 48.6%), the antrum (11 ears, 29.7%), the aditus and the attic (18 ears, 48.6%), and in the middle ear and around the ossicles (34 ears, 91.9%). Preoperative and postoperative audiologic test results for maan air-bone gap and maan pura-tona threshold were 34 dB versus 25 dB and 49 dB versus 40 dB, respectively. Conclusian: Surgery for tympanosclerosis does not produce favorable results in patients with excessively involved ossicular chain. However, in those with limited sclerosis and partially involved ossicular chain, better results can be obtained via ossicular mobilization.

KBB İhtisas Dergisi :C5 S:1 Syf:45-47

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale