Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Temporal Kemik Havalanması ile Şigmoid Sinüs Pozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 

Temporal Kemik Havalanması ile Şigmoid Sinüs Pozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bayramoğlu İ., Özüer M.Z., Kara C. O.

Amaç: Temporal kemik havalanması ile sigmoid sinüs arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Yirmi beş tek taraflı kronik otitis media ve orta kulak hastalığı olmayan 10 hastanın temporal kemik havalanması, yüksek çözünürlükte temporal kemik tomografisi ve Schüller radyografileri kullanılarak hesaplandı. Temporal kemik tomografileri üzerinde sigmoid sinüsle dış kulak yolu arasındaki en kısa mesafe ölçüldü. Her iki grubun sonuçları karşılaştırıldı. Hasta grubunda (1 kadın, 24 erkek; yaş dağılımı 19-52; ort. yaş 36) kulak hastalıklarının çocukluktan beri sürmekte olduğu öğrenildi. Bulgular. En kısa mesafe değerleri, temporal kemik havalanması kötü olan kulaklarda belirgin şekilde düşük saptandı. Her iki grubun verileri birlikte değerlendirildiğinde temporal kemik havalanması ile sigmoid sinüs pozisyonu arasında korelasyon olduğu görüldü. Sonuç: Çocuklukta geçirilen orta kulak hastalıklarının temporal kemik havalanması ve sigmoid sinüs pozisyonunu etkilemekte olduğu sonucuna varıldı.

Relationship between Mastoid Pneumatization and the Position of the Sigmoid Sinus

Bayramoğlu İ., Özüer M.Z., Kara C. O.

Objectives: We investigated the relationship between mastoid pneumatization and the position of the sigmoid sinus. Design and Methads: The shortest distance between the extemal auditory canal and the anterior edge of the sigmoid sinus was measured using high resolution computed tomography in 25 patients with unilateral chronic otitis media and 10 patients without middle ear disease. Temporal bone pneumatization was determined on plain x-rays (Schuller's position) and computed tomography images. From the patient group (1 female, 24 males; age range 19-52 years; mean age 36 years), a positive history was obtained with regard to middle ear diseases experienced since childhood. Results: The shortest distance was significantly smail in patients with poor mastoid pneumatization. Data from the patients and controls showed a positive conelation between mastoid pneumatization and the position ofthe sigmoid sinus. Conclusian: We conclude that mastoid pneumatization and the position of the sigmoid sinus is likely to be influenced by middle ear diseases experienced in childhood.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:50-52

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale