Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Rekürrent Aftöz Sfornatiile Nötrofillerin Adherans ve Fagositoz Fonksiyonları
 

Rekürrent Aftöz Sfornatiile Nötrofillerin Adherans ve Fagositoz Fonksiyonları

Öztürkcan S., Tekeş T., Müderris S., Altınor S.

Amaç: Rekürrent aftöz stomatitde (RAS) baskın hücre tipi polimorfonükleer nötrofillerdir. Rekürrent aftöz stomatitli hastalarda ve sağlıklı gönüllülerde enflamatuar oluşum (adherans) ile bu sürecin devamını (fagositoz) inceledik Çalışma Planı ve Yöntemler: Rekürrent aftöz stomatit tanısı konan 20 hasta (10 erkek, 10 kadın) ile aynı yaş ve cinsiyette 20 sağlıklı gönüllüde nötrofil adherans ve fagositoz fonksiyonları ölçüldü. Adherans yüzdesi ve total fagositoz Student t-testi ile değerlendirildi. Bulgular. Hasta grubunda adherans yüzdesi %24.14±2.24, total fagositoz 163.00±11.57 olarak, kontrol grubunda adherans yüzdesi %25.64±2.59, total fagositoz 120.85±7.88 olarak ölçüldü. Kontrol grubu ile RAS'1ı hastaların adherans yüzdeleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0.05), fagositoz oranları arasındaki fark ileri derecede anlamlıydı (p<0.01). Sonuç: Rekürrent aftöz stomatitte fagositoz oranının belirgin olarak artması, bizi bu hastalarda enflamasyon sürecinin uzamasını etkileyen faktörleri araştırmaya yöneltmelidir.

Neutrophil Adherence and Phagocytosis in Recurrent Aphthous Stomatitis

Öztürkcan S., Tekeş T., Müderris S., Altınor S.

Objectives: Polymorphonuclear neutrophils are the predominant cell type in recurrent aphthous stomatitis (RAS). We investigated the inflammatory process (adherence) and its course (phagocytosis) in patients with RAS and in healthy subjects. Design and Methods: Polymorphonuclear neutrophils were isolated from 20 patients (10 males, 10 females) with RAS and from 20 age- and sex-matched healthy volunteers and neutrophil adherence and phagocytosis functions were determined. Adherence rate and total phagocytosis were analyzed using Student's (-test. Results: Adherence rate and total phagocytosis were %24.14±2.24 and 163.00±11.57 in the patient group and %25.64±2.59 and 120.85±7.88 in control subjects, respectively. While, there was no significant difference in adherence between the two groups (p>0.05), a highly significant increase in total phagocytosis was found in the former (p<0.01). Conclusion: Increased phagocytosis in RAS should lead us to further investigate the factors that prolong inflammation process.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:54-56

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale