Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Koanal Atrezide Endoskopik Endonazal Cerrahi
 

Koanal Atrezide Endoskopik Endonazal Cerrahi

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Karaarslan B., Yıldırım G.

En sık rastlanan konjenital nazal anomali olan koanal atrezi bilateral olduğunda acil tedavi gerektirir. Unilateral koanal atrezi ciddi semptomlar vermediğinden tanısı geç konabilir. Koanal atrezi cerrahisinde transnazal ve transpalatal yaklaşımlar kullanılabilir. Bununla birlikte, endoskopik tekniğin uygulamaya girmesiyle kullanılmaya başlanan endoskopik endonazal teknik iyi bir görüş alanı ve minimal morbidite sağlar. Hızlı iyileşme ve kısa süreli hospitalizasyon özelliği ile birlikte, kısa ve emniyetli bir prosedürdür. Unilateral koanal atrezi saptadığımız altı yaşında bir kız çocuğuna endoskopik endonazal cerrahi uyguladık. Bu yazıda kullandığımız endoskopik endonazal onarım tekniği anlatılmakta ve konu ile ilgili literatür gözden geçirilmektedir.

Endoscopic Endonasal Surgery for Choanal Atresia

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Karaarslan B., Yıldırım G.

Choanal atresia is the most common congenital nasal malformation, requiring emergency treatment if it is bilateral. Diagnosis of unilateral choanal atresia can be delayed because the disease usually presents without serious symptoms. The classical method of repair is through transnasal and transpalata! approaches. However, with the adaptation of the endoscopic technique, endoscopic endonasal repair of choanal atresia enables excellent visualization and accurate surgery, resulting in minimal morbidity. It is a short and safe procedure with rapid recovery and short hospitalization. We treated a six-year-old girl with unilateral choanal atresia using endoscopic endonasal surgery. This report describes the technique and outcome and reviews the relevant literature.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:66-69

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale