Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Temporal Kemiğin Dev Kolesterol Kisti
 

Temporal Kemiğin Dev Kolesterol Kisti

Üstündağ E., Kaur A., Keskin G., Aydın Ö., İşeri M.

Kolesterol kisti (veya granülomu) temporal kemiğin selim kistik bir lezyonudur. Kolesterol kristallerine karşı yabancı cisim reaksiyonu şeklinde gelişir. Lezyonun büyümesi sonucunda kemik yıkımı görülür ve sıklıkla orta kulak, petroz apeks ve pontoserebellar köşe tutulur. Kolesterol granülomu yavaş büyüme gösterir ve genellikle belirli bir büyüklüğe ulaşıp çevre dokulara bası oluşturmadan klinik belirti vermez. Bilgisayarlı tomografi ile lezyonun sınırları iyi bir şekilde ortaya konabilir ve cerrahi öncesi temporal kemik anatomisi belirlenebilir. Bu yazıda iki yıl içinde yavaş gelişme gösteren, sensorinöral işitme kaybına ve retroauriküler şişliğe neden olan bir olgu sunulmuştur. Sol transmastoid yaklaşım ile posterior fossaya ulaşılarak kist çıkarılmıştır. Hastanın izlendiği bir yıllık süre içinde rekürens görülmemiştir.

Giant Cholesterol Cyst of the Temporal Bone

Üstündağ E., Kaur A., Keskin G., Aydın Ö., İşeri M.

Cholesterol cyst (or granuloma) is a benign cystic lesion of the temporal bone, forming as a result of a foreign body giant cell reaction to cholesterol crystals. As the process develops the bone is eroded by the expansile lesion, often involving the middle ear, the petrous apex, and the cerebellopontine angle. Cholesterol granuloma has a gradual growth and do es not come to clinical attention until it reaches a critical size and impinges upon surrounding structures. Computed tomography often delineates the location and defines the temporal bone anatomy. We present a cas e of cholesterol ey st that grew slowly within two years, leading to profound sensorineural hearing lass and retroauricular swelling. The cyst was excised using the left transmastoid approach to the posterior fossa. No recurrence was detected during a follow-up for a year.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 219

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale