Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Konjenital Kolesteatom
 

Konjenital Kolesteatom

Özturan O., Özlüoğlu L., Çokkeser Y., Kızılay A.

Konjenital kolesteatomlar intakt bir timpanik membran arkasında meydana gelen lezyonlardır. Edinsel forma göre daha seyrektirler ve temporal kemik içinde çeşitli bölgelerde bulunabilirler. Orta kulakla lokalize bir konjenital kolesteatomun erken teşhis edilip, tedavisinin yapılması işitmenin korunması bakımından çok önemlidir. Tanıda otoskopik muayene en yararlı bulguları sağlar. Kliniğimize ilgisiz şikayetler ile getirilen dört yaşındaki bir erkek çocukta rutin otoskopik muayene ile konjenital kolesteatom belirlendi, gerekli tetkikler ve cerrahi tedavisi yapıldı. On sekiz ay süreyle sorunsuz izlendi. Olgumuz, sadece otoskopik muayene ile tanı konabilecek bu lezyonlara karşı klinik uyanıklığın önemini vurgulamak amacıyla sunuldu.

Congenital Cholesteatoma

Özturan O., Özlüoğlu L., Çokkeser Y., Kızılay A.

Congenital cholesteatoma develops behind the intacı tympanic membrane. Acquired forms are much more commoner lhan those of congenital. They may be 10calized in various areas of the temporal bone. Early diagnosis and treatment of a congenital cholesteatoma is of vital importance for the preservation of hearing. Otoscopic evaluation provides conclusive evidenge for diagnosis. Congenital cholesteatoma was diagnosed through otoscopic examination in a four-year-old child who presented with irrelevant signs. The patient underwent surgery. No postoperative events occurred. Since otoscopic evaluation per se may enable the diagnosis, increased awareness to congenital cholesteatemas is emphasized.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 222

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale