Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Maksiner Sinüs Lezyonu Olarak Tanımlanan Ektopik Diş Kaynaklı Dentigeröz Kisti
 

Maksiner Sinüs Lezyonu Olarak Tanımlanan Ektopik Diş Kaynaklı Dentigeröz Kisti

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Özkal Ş.

Çene kistlerinin yaklaşık % 15'ini oluşturan dentigeröz kistler mine epitelinde oluşan dejeneratif değişiklikler sonucu meydana gelir. Bu lezyonlar genellikle mandibuler üçüncü molar bölgesinde, nadiren de maksiller sinüste lokalize olurlar. Makalede 21 yaşında bir erkek hastada maksiller sinüs lezyonu olarak yanlış değerlendiren ektopik diş kaynaklı bir dentigeröz kist sunulmuştur. Hastaya Caldwell-luc operasyonu uygulandıktan sonra gözlenen rekürrens nedeniyle yapılan konvansiyonel radyografik incelemede gömülü kanin diş saptanmış ve bu dişin enükleasyonu ile tedavi tamamlanmıştır. Postoperatif dönemde komplikasyon gözlenmemiştir. Maksiller sinüs lezyonlarında konvansiyonel radyografik yöntemler önemini korumaktadır ve bu tip lezyonlarda odontojen kaynak da düşünülmelidir.

A Case of Dentigerous Cyst Originating in an Ectopic Tooth, Mistaken for a Maxillary Sinus Lesion

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Özkal Ş.

Dentigerous cysts occur as a result of degenerative changes in the enamel epithelium and account for about 15% of jaw cysts. These lesions are mostly localized in the mandibular third mo lar region and rarely encountered in the maxillary sinus. This article presents a 21-year-old male patient in whom a dentigerous cyst originating in an ectopic tooth was misdiagnosed as a maxillary sinus lesion. The patient underwent a Caldwell-luc operation, after which he developed recurrence and underwent subsequent conventional radiographic evaluation which revealed an ectopic canine tooth. The lesian was enucleated and no postoperative complications occurred. This case underscores the need for conventional radiographic evaluation in maxillary sinus lesions and suggests the role of an odontogenic source in such lesions

KBB İhtisas Dergisi 5-3 226

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale