Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Eritromisin Ototoksisitesi Ve Yeni Makrolid Antibiyotiklerin (Azitromisin Ve Klaritromisin) Ototoksik Potansiyeli
 

Eritromisin Ototoksisitesi Ve Yeni Makrolid Antibiyotiklerin (Azitromisin Ve Klaritromisin) Ototoksik Potansiyeli

Adalı M.K., Uzun C.

Giderek artan klinik gözlemlere göre, eritromisin ve yeni makrolid antibiyotiklerden azitromisin ve klaritromisin işitme kaybına yol açabilmektedir. işitme kaybı tipik olarak düz, bilateral sensorinöral tiptedir ve ilaç kesildiğinde geri dönüşümlüdür. Bununla birlikte, eritromisine bağlı kalıcı ototoksisite de bildirilmiştir. Bu makrolid antibiyotiğin yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanıldığı tedavi protokollerinde, hastaların olası yeni işitme problemleri açısından izlenmeleri önerilmektedir. Makrolid antibiyotiklerin ototoksik mekanizmasının aydınlatılabilmesi için klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Ototoxicity Of Erythromycin And Ototoxic Potential Of New Macrolide Antibiotics (Azithromycin And Clarithromycin)

Adalı M.K., Uzun C.

There is growing clinical evidenge that erythromycin and the new macrolide antibiotics, azithromycin and clarithromycin can cause hearing 1055. Typically, hearing loss is of purely bilateral sensorineural type and reversible when administration of the macrolide is discontinued. However, there are also some reports on erythromycin-associated permanent ototoxicity. Patients receiving high doses of these macrolides on, a long larm basis should be monitored with respect to concomitant hearing problems. Further experimental and clinical studies are needed to elucidate the mechanism of action of macrolide-induced ototoxicity.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 229

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale