Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Fasyal Sinir Fonksiyonlarını Sınıflandırma Sistemlerinin Karşılaştırılması *
 

Fasyal Sinir Fonksiyonlarını Sınıflandırma Sistemlerinin Karşılaştırılması *

Kayhan F. T., İşsever H.

Amaç: Fasyal paralizi ve parezide cerrahi ve medikal tedavinin etkilerini ve iyileşmenin gidişini değerlendirmek için objektif, inanılabilir ve geçerli bir sınıflandırma yöntemine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, öne sürülen bu subjektif yöntemlerden, Botman-Jongkees (B-J), May, Pietersen, Adour-Swanson (A-S), Smith, Yanagihara, House-Brackmann (H-B) ve Toronto Facial Grading System (TFGS) sistemlerinin gözlemciler arası değişkenlikleri araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Fasyal parezi ve paralizili 25 hastanın altı tür yüz hareketi yaparken alınmış video kayıtları incelendi. Her bir kayıt, aynı gün birbirinden bağımsız bir şekilde, yazar ve üç gözlemci otolaringolog tarafından değerlendirildi. Bu şekilde dört gözlemciden, 25 hasta için sekiz sisteme uygun alınmış 800 adet hüküm gözlemcilerarası değişkenlik açısından istatistikselolarak incelendi ve kappa değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Gözlemcilerarası ortalama kappa değerleri TFGS için 0.46, B-J ve A-S için 0.41, Smith için 0.38, H-B ve Pietersen için 0.36, Yanagihara için 0.28, May için 0.20 bulundu. TFGS'nin en tutarlı, May'ın ise en az tutarlı sistemler oldukları görüldü. B-J ve A-S'nin tutarlılıkları orta düzeyde, diğer sistemlerin tutarlılıkları ise vasat bulundu. Sonuç: TFGS'nin klinik kullanım için önerilebilir bir sistem olduğu sonucuna varıldı.

A Comparison of Grading Systems for Facial Nerve Funetions

Kayhan F. T., İşsever H.

Objectives: Physicians need a valid and reliable facial grading system to evaluate the efficacy and course of medical and surgical treatment of facial paralysis and paresis. This study investigated the interobserver variability of systems including Botman-Jongkees (B-J), May, Pietersen, AdourSwanson (A-S), Smith, Yanagihara, HouseBrackmann (H-B) and Toronto Faeial Grading System (TFGS). Design and Methods: Six diverse facial movements of 25 patients with varying degrees of facial paresis, paralysis, and synkinesis were videotaped. Each video recording was independently rated by four observers the same day. A total of 800 scorings obtained from 25 patients using eight grading systems were statistically analysed with regard to interobserver variability and kappa values were compared. Results: The mean kappa values were 0.46 for TFGS, 0.41 for B-J and A-S, 0.38 for Smith, 0.36 for H-B and Pietersen, 0.28 for Yanagihara, and 0.20 for May. The results showed that the consistency of TFGS was the highest, while that of May was the lowest. Consisteney was found moderate for B-J and A-S, and fair for other systems. Conclusion: TFGS seems to be the most appropriate grading system in clinical applications.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:3 Syf:278-283

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale