Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Parsiyel Larenjektomili Olgularda Fonksiyonel Sonuçlar
 

Parsiyel Larenjektomili Olgularda Fonksiyonel Sonuçlar

Sarıkahya İ., Yaşar H., Hatipoğlu A., Ayhan Y., Özkul N., Özkul H.

Amaç: Parsiyel larenjektemili olgularda fonksiyonel sonuçları değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: 1990-1997 yılları arasında larenks neoplazmı nedeniyle parsiyel larenjektomi uygulanan 50 hastada (49 erkek, 1 kadın; ort. yaş 53.8) yutma, solunum fonksiyonu ve ses kalitesi değerlendirildi. Lezyon, olguların %36'slnda supraglotlik, %22'sinde glottik, %42'sinde transglottik yerleşimliydi. Olguların %22'sine frontolateral larenjektomi, %16'slna açık teknik horizonto-vertikal larenjektomi, %12'sine larengofissür kordektomi, %38'ine supraglottik horizontal larenjektomi ve % 12'sine near-total larenjektomi yapıldı. Bulgular: Olguların %80.85'inde yutma fonksiyonu, %76.59'unda solunum fonksiyonu ve %51.06'slnda ses kalitesi iyi bulundu. Sonuç: Parsiyel larenjektomiyle, yeterli kanser cerrahisi ile birlikte larenksin ana fonksiyonları da korunabilmektedir.

Fundianal Results in Patients Undergaing Partial Laryngectamy

Sarıkahya İ., Yaşar H., Hatipoğlu A., Ayhan Y., Özkul N., Özkul H.

Objectives: To evaluate functional results in patients undergoing partial laryngectomy. Patients and Methods: Functional results on swallowing, respiratory function, and voice were evaluated in 50 patients (49 males, 1 female; mean age 53.8 years) who underwent partiallaryngectomy for laryngeal neoplasms between 1990 and 1997. Localization of the tumers was supraglottic (36%), glottic (22%), and transglottic (42%). Procedures included frontalataral laryngectomy (22%), open technique horizonto-vertical laryngectomy (16%), laryngofissure cordectomy (12%), supraglottic horizontal laryngectomy (38%), and near-total laryngectomy (12%). Results: We obtained good swallowing in 80.85%, adequate respiratory function in 76.59%, and good voice quality in 51.06% of cases. Conclusion: Partiallaryngectomy enables adequate cancer surgery, preserving essential functions of the larynx.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:2 Syf:295-297

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale