Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Glottik Karsinomlarda Trakeotomisiz Larengofissür Kordektomi *
 

Glottik Karsinomlarda Trakeotomisiz Larengofissür Kordektomi *

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Yıldırım G.

Amaç: Glottik tutulum gösteren sınırlı T1 tümörlerin tedavisinde, larengofissür kordeklaminin trakeotomi yapılmadan uygulandığı olgular değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 1995-Ağustos 1997 yılları arasında 11 hastada trakeotomisiz larengofisgür kordektomi uygulandı. Bulgular: Dokuz hastada herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. Bir hastada lokal nüks gelişti ve total larenjektomi uygulandı. Bir hastada, postaperalif histopatolojik bulgulara dayanılarak tümör T 2 kabul edildi ve iki aşamalı vertikal larenjektomi uygulandı. Sonuç: Vokal kord tümörleri için trakeelemi yapmadan larengofissür kordeklemi, maliyeti radyoterapiye göre oldukça düşük, sorunsuz, etkili bir girişimdir.

Laryngofissure Cordectomy without Tracheotomy in Glottic Carcinomas

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Yıldırım G.

Objectives: We evaluated laryngofissure cordectomy without tracheotomy in patients with T1 tumors showing glottic involvement. Patients and Methods: Eleven patients underwent laryngofissure cordectomy without tracheotomy between May 1995 and August 1997. Results: No complications occurred in nine patients. One patient required total laryngectomy because of local recurrence. Two-staged vertical laryngectomy was performed in another, in whom postoperative histopathologic findings showed the tumor as T2. Conclusion: Laryngofissure cordectomy without tracheotomy appears to be effective and loss expensive, compared with radiotherapy, in vocal fold tumors.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:3 Syf:298-300

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale