Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun Yeri
 

Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun Yeri

Han T., Dadaş B., Kepekçi A.H., Ayanoğlu C., Atay Ö.F., Şöngöz M., Oral G.

Amaç: Beraberinde efüzyonlu otitis media olan ve olmayan adenoid hipertrofili hastalarda çıkarılan adenoid dokusunun histopatolojik özellikleri karşılaştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, adenoid hipertrofi ve efüzyonlu etilig media tanılı 25 olgu ve sadece adenoid hipertrofi tanısı konan 25 olgu alındı. Adenoidektomi örnekleri hemotoksilin-eosin ile boyandıktan sonra ışık mikroskopu altında incelendi. Bulgular: Lenfoid folikül hiperplazisi, germinal merkez genişlemesi, damarlanma artışı, lökosit artışı ve epitel erozyonu her iki grupta da hastaların çoğunda bulundu. iki grupta elde edilen bulgular arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05) Sonuç: Adenoid hipertrofili olgularda, adenoid dokusunun efüzyonlu etilig mediaya predispozisyonu açıklayabilecek histopatolojik bir özellik göstermediği sonucuna varıldı.

The Role of Adenoid Vegetation in Otitis Media with Effusion

Han T., Dadaş B., Kepekçi A.H., Ayanoğlu C., Atay Ö.F., Şöngöz M., Oral G.

Objectives: We compared histopathologic features of the adenoid tissues obtained from patients with adenoid hypertrophy with or without etilig media with effusion. Patients and Methods: The study included 25 patients with adenoid hypertrophy and otitis media with effusion and 25 patients with adenoid hypertrophy alana. Surgical specimens were stained with hematoxylin and eosin and examined under light microscape. Results: Lymphoid follicular hyperplasia, expansion of germinal centers, increased vascularization, increase in the intercellular leukocytes, and epithelial erosian were found in both groups, without any statistically significant differences (p>0.05). Conclusion: It appears that adenoid hypertrophy does not present with histopathologic features that will explain the predisposition to etilig media with effusion.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:3 Syf:301-304

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale