Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Majör Myokutan Flebinin Yeri
 

Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Majör Myokutan Flebinin Yeri

Muhtar H., İmamoğlu M., Işık A.Ü., Bahadır O., Kutlu N.

Amaç: Baş-boyun rekonstrüksiyonunda pektoralig majör flebinin kullanımı ve güvenirliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Dördü oral kavite, üçü hipofarenks tümörlü hasta ve total larenjektomi sonrası farengokutanöz defekt gelişen bir hasta olmak üzere sekiz erkek hastadaki (yaş dağılımı 46-63) yumuşak doku defektieri pektoralig majör myokutan flep kullanılarak rekonstrükte edildi. Bulgular: Hipofarenks tümörlü bir hastada total flep nekrozu gelişti, farenks defekti serbest jejunum transferi ile tekrar onarıldı. Bir hastada özefagus üst ucunda gelişen darlık ikinci bir cerrahi müdahale ile açıldı. Ağız tabanı rekonstrüksiyonu yapılan diğer bir hastada gelişen defekt split-thickness greft ile kapatıldı. Sonuç: Baş-boyun rekonstrüksiyonu için, güvenilir ve kolay elde edilebilmesi sebebiyle ilk tercih olarak pektoralig majör myokutan flebi seçilmelidir.

The Pedoralis Major Myocutaneous Flap in Head and Neck Reconstruction

Muhtar H., İmamoğlu M., Işık A.Ü., Bahadır O., Kutlu N.

Objectives:To evaluate the use and reliability of the pectoralis major flap in head and neck reconstruction. Patients and Methods: Soft tissue defects were reconstructed using the pectoralis major myocutaneous flap in eight male patients (age range 46-63 years) who underwent surgery for oral cavity (n=4) and hypopharyngeal tumers (n=3). One patient had a pharyngocutaneous defect af ter total laryngectomy. Results: One patient with a hypopharynx tumour developed total flap necrosis and the defect was repaired with free jejunal graft transfer. Another patient developed narrowing of the upper and of the esophagus and required a subsequent operation. In one patient who underwent reconstruction of the floor of the mouth, the defect was repaired with split-thickness graft. Conclusion: Because of its reliability and easy availability, the pectoralis major myocutaneous flap should be preferred in head and neck reconstruction.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:3 Syf:311-314

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale