Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Larenjeal Tutulum Gösteren Kaposi Sarkomu
 

Larenjeal Tutulum Gösteren Kaposi Sarkomu

Sarıkahya İ., Yaşar H., Hatipoğlu A.

Bu çalışmada, kliniğimize hemoptizi şikayeti ile başvuran, cilt ve larenjeal tutulumu olan Kaposi sarkomlu 68 yaşında HIV-negatif bir kadın hasta sunulmuştur. Direkt larengoskopide ariepiglottik fold üzerinde hemanjioma benzer bir lazyon saptandı. Lezyon genel anestezi altında direkt larengoskopi ile Çıkarıldı. Histopatolojik incelemede Kaposi sarkomu tanısı kondu. Hastanın üç yıl takibinde nüks saptanmadı.

A Case of Kapasi' s Sareoma with Laryngeal Involvement

Sarıkahya İ., Yaşar H., Hatipoğlu A.

In this paper, we presented a 68-year-old female HIVnegative patient with Kaposi's sareoma with cutaneous and laryngeal involvement. She presented with complaints of hemoptysis. Direct laryngoscopy showed a hemangioma-like lesion in the aryepiglottic fold. The mass was excised by direct laryngoscopy under general anesthesia. Histopathologic diagnosis was Kaposi's sarcoma. No recurrences were detected during a follow-up for three years.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:3 Syf:315-317

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale