Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Malign Eksternal Otit
 

Malign Eksternal Otit

Şenvar A., Özçelik H. S., Batur-Çalış A.

Altmış yedi yaşındaki kadın hastada dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve fasyal paralizi saptandı. Hastaya malign eksternal otit tanısı kondu. Dörtsekiz hafta süreyle intravenöz seftazidim ve amikasin ve daha sonra oral siprofloksasin tedavisi uygulandı. Bir yıl süreli takip sonucunda dış kulak yolunun tamamen, fasyal paralizinin kısmen düzeldiği görüldü.

A Cage of Malignant External Otitis

Şenvar A., Özçelik H. S., Batur-Çalış A.

A sixty-seven-year-old woman presented with granulation tissue in the external auditory canal and facial paralysis. A diagnosis of malignant external otitis was made. She was treated with intravenous ceftazidime and amikacin followed by oral ciprofloxacin for 4 to 8 weeks. At the end of a year follow-up, complete recovery of the external auditory canal and partial improvement of the facial paralysis were achieved.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:3 Syf:321-323

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale