Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Nörofibromatozis-2 Olmayan Çocuklarda Serebellopontin Köşe Tümörleri
 

Nörofibromatozis-2 Olmayan Çocuklarda Serebellopontin Köşe Tümörleri

Çokkeser Y., Luxford W.M.

Amaç: Serebellopontin köşe tümörleri çocuklarda nadirdir ve bu nedenle geç tanınırlar. Bu antiteye dikkat çekmek için serebellopontin köşe tümörlü çocukların dosya kayıtları incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Serebellopontin köşe tümörlü 1500 hastanın değerlendirilmesinde tedavi esnasında 18 yaş altında olan sekiz olgu saptandı. Nörofibromatozis-2'li çocuklar çalışmaya alınmadı. Sekiz hastanın kayıtları preoperatif semptomlar, tedavi ve sonuç açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaşları 13 ile 17 arasında (ortalama yaş 15.2) idi. Tek taraflı sensarinöral işitme kaybı, çınlama ve başağrısı en sık preoperatif semptomları oluşturmaktaydı. Tümör büyüklüğü 1.5 ile 4.5 cm arasında (ortalama 3.6 cm) değişiyordu. Hastaların yedisi translabirentin, biri de transkoklear yaklaşımla, kabul edilebilir bir morbidite ile ameliyat edildi. Sonuç: Açıklanamayan tek taraflı işitme kaybı, çınlama ve başağrısı olan çocuklarda köşe tümörü de ayırıcı tanıda akla gelmeli ve bu açıdan detaylı inceleme yapılmalıdır.

Cerebellopontine Angle Tumors in Children without Neurofibromatosis Type 2*

Çokkeser Y., Luxford W.M.

Objectives: Cerebellopontine angle (CPA) tumers are rare in children. Delay in diagnosis may etten occur. In order to bring this entity to attenlion, medical records of children with CPA tumers were evaluated. Patients and Methods: A retrospective review of 1500 consecutive patients with CPA tumers revealed eight patients who were below age 18 at the time of treatment. Patients with neurofibromatosis type 2 were excluded. Medical records were evaluated with respect to preoperative symptoms, treatment, and outcome. Results: The patients' ages ranged from 13 to 17 (average 15.2) years. Unilateral sensorineural hearing lass, tinnitus, and headache were the most frequent preoperative symptoms. Tumor size was between 1.5 and 4.5 cm (average 3.6 cm). Patients underwent surgery using translabyrinthine approach (n=7) and transcochlear route (n=1) with an acceptable morbidity. Conclusion: A high index of suspicion is essential for early diagnosis of CPA tumors in children with suggestive symptoms such as unexplained unilateral sensorineural hearing lass, tinnitus, and headache.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:6-9

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale