Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Stiloid Çıkıntının Radyolojik ve Morfolojik Değerlendirilmesi
 

Stiloid Çıkıntının Radyolojik ve Morfolojik Değerlendirilmesi

Yorulmaz İ., Yücetürk A.V., Kanoğlu T., Ünlü H.H., Aktan Z.A.

Amaç: Uzun stiloid proçes (Eagle) sendromunda önem taşıyan stiloid çıkıntının morfolojisini belirlemek. Çalışma Planı ve Yöntemler: Elli beş kafatasında stiloid çıkıntı uzunluğu ve açılanması radyolojik ve morfolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Radyolojik ölçümlerde önemli bir fark görülmedi. Yirmi iki kafatasında ortalamanın üstünde medial açılanma saptandı. Sonuç: Stiloid çıkıntının boyu ve açılanması farklılıklar gösterebilmektedir. Boy ve açılanmayı belirlemede radyolojik değerlendirme rahatlıkla kullanılabilir.

Radiologic and Morphologic EvaIuation of the Styloid Process

Yorulmaz İ., Yücetürk A.V., Kanoğlu T., Ünlü H.H., Aktan Z.A.

Objectives: To determine the morphology of the styloid process, which is of relevance in Eagle's syndrome. Design and Methods: Radiographic and morphologic evaluation of the length and angulation of the styloid process was made in 55 skulls. Results: No significant differences were found in radiographic measurements. Medial angulation exceeded normal range in 22 skulls. Conclusion: The length and angulation of the styloid process may vary and radiographic evaluation seems to be an easy tool in determining these values.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:10-12

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale