Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Alt Dudak Karsinomunda Boyun Metastazı
 

Alt Dudak Karsinomunda Boyun Metastazı

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Beysel Ş., Yıldırım C., Eker L., Karaaslan B., Koyuncu V.

Amaç: Alt dudak karsinomunda boyun metastazı varlığını ve boyun diseksiyonu sonuçlarını incelemek. Hastalar ve Yöntemler: 1987-1997 yılları arasında alt dudak karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu uygulanan 28 hasta boyun metastazı açısından retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Postoperatif histopatolojik incelemede No iki hastada ve N1 iki hastada boyun metastazı bulundu. Nı bir hastada reaktif hiperplazi saptandı. T1N1M0 ve T3N1M0 hastalığı olan iki kişi gelişen uzak metastaz nedeniyle öldü. Üç hasta tümör dışı nedenlerle öldü. Üç hasta takip dışı kaldı. Beş yıllık sağ-kalım %80 bulundu. Sonuç: Dudak karsinomunda boyun metastazı nadir olmasına (% 10) rağmen, varlığı prognozu belirgin şekilde kötüleştirir. Bu nedenle No boyunlarda önce tek ya da iki taraflı suprahyoid boyun diseksiyonu yapılmalı, eğer histopatolojik olarak pozitif nod saptanırsa radikal boyun diseksiyonu gerçekleştirilmelidir.

Cervical Metastasis of the Lower Lip Careinoma

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Beysel Ş., Yıldırım C., Eker L., Karaaslan B., Koyuncu V.

Objectives: To evaluate cervical metastasis of lower lip cardnoma and the results of neck dissections. Patients and Methods: Twenty-eight patients who underwent neck dissection for lower Hp carcinoma between 1987 and 1997 were retrospectively reviewed with respect to cervical metastasis. Results: Histôpathologicaly, cercival metastasis was found in two No and in two N1 patjents. One patient with Nı disease had reactive Iymphadenopathy. Two patients with T1N1M0 and T3N1M0 diseases died from distanİ metastasis. Three patients died from reasons other than carcinoma. Follow-up was not available in three patiants. Overall five-year survival was 80%. Conclusion: Although neck metastasis of the Hp cardnoma is rare (%10), its presanca worsens the prognosis significantly. Performing unilateral or bilateral suprahyoid neck dissection in No patients and reserving radical neck dissection for histopathologically confirmed positive nodes see m to be an appropriate strategy.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:13-16

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale