Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Hipertrofik Adenoid Vejetasyonların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Sefalometrik Yöntemle Değerlendirilmesi
 

Hipertrofik Adenoid Vejetasyonların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Sefalometrik Yöntemle Değerlendirilmesi

Dündar A., Gerek M., Aymelek B., Bengi O.

Amaç: Lateral sefalogramlar kullanılarak adenoidektominin, adenoid vejetasyonun boyutları ve hava yolu üzerindeki etkileri araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Otuz iki olgunun adenoidektomi öncesi ve sonrası lateral sefalogramlarıüzerinde sefalometrik analizler yapıldı: a) AD1-PNS, posteridr nazal spina ile basionu birleştiren doğruyu kesen adenoid dokuya ait nokta ile posterior nazal spina arasındaki uzaklık; (b) AD2-PNS, sella-basion doğrusuna dik açı yapacak şekilde posterior nazal spinadan çizilen doğruyu kesen adenoid dokuya ait nokta ile posterior nazal spina arasındaki uzaklık; c) PtV-AO, pterigoid vertikal çizgisi üzerinde posterior nazal spinanın 5 mm yukarısında yer alan noktaya adenoid dokudan çizilen dik çizgi; d) adenoid alanın trapezoid alana oranı ile elde edilen hava yolu oranı. Bulgular: Yaptığımız analizlerde, AD1-PNS mesafesi ortalama 14.74 mm'den 21.18 mm'ye, AD2-PNS mesafesi 11.4 mm'den 14.77 mm'ye, PtV-AD mesafesi 4.28 mm 'den 10.3 mm'ye yükseldi (p=0001). Hava yolu oranı %61.88'den %47.23'e indi. Bu durum, adenoid dokusunda preoperatif döneme göre cerrahi girişim sonrasında yaklaşık %30'a varan oranlarda bir azalma ve aynı oranda da nazofarenks hava yolunda artma olduğunu gösterdi. Sonuç: Adenoid vejetasyon ön tanılı hastalara, semptomlar ile birlikte, adenoid boyutu ve nazofarengeal pasaj iki boyutlu lateral sefalogramlar ile değerlendirilebilir.

Preoperative and Postoperative Cephalometric EvaIuation of Hypertrophic Adenoids

Dündar A., Gerek M., Aymelek B., Bengi O.

Objectives: The effect of adenoidectomy on nasopharyngeal airway dimensions was evaluated on preoperative and postoperative lateral cephalograms. Design and Methods: Preoperative and postoperative lateral cephalograms of 32 patients undergoing adenoidectomy were analyzed, including (a) ADrPNS distance (from adenoid point intersecting the line joining the posterior nasal spine and the basion to the posteridr nasal spine), (b) AD2-PNS distance (from adenoid point intersecting the perpendicular line from the posteridr nasal spine to the sella- basion line to the posterior nasal spine), (c) PtV-AD distance (the perpendicular line from the adenoid tissue to the point on the pterygoid verticalline Iying 5 mm above the posteridr nasal spine), and (d) the airway size, defined as the ratio of the adenoid area to the trapezoid area. Results: Mean cephalometric values revealed significant increases following adenoidectomy, being 21.8 mm versus 14.74 mm for ADrPNS distance, 14.77 mm versus 11.4 mm for AD2-PNS distance, and 10.3 mm versus 4.28 mm for PtV-AD distance (p=0001). The airway size decreased to 47.23% from 61.88%, showing a deereasa of about 30% in the adenoid tissue and a similar increase in the nasopharynx airway. Conclusian: Two-dimensional nasopharyngeal radiography is appropriate in routine practice in evaluating the size of the adenoids and the nasopharyngeal passage in patients with adenoid vegetation.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:19-22

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale