Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Nazofarenks Karsinomunda p53 Aşırı Ekspresyonu
 

Nazofarenks Karsinomunda p53 Aşırı Ekspresyonu

Doğan Ö., Altun M., Hafız G., Alatlı C., Yaman F., Savcı N., Taş S.

Amaç: Nazofarenks karsinomunda (NFK) p53 ekspresyonunun immünhistokimyasal yöntemle araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Nazofarenks karsi nomu biyopsi materyalinde p53 proteini aşırı ekspresyonu immünhistokimyasal yöntemle incelendi. Seksen bir NFK'lı hastaya ait primer ve metastatik dokuları içeren 97 adet parafin blokta fare monoklanal anti-p53 antikoru ile immün boyama işlemi uygulandı. Bulgular: Skorlama immünreaktivite gösteren kanser hücresi nükleuslarının oranı değerlendirilerek yapıldı. Toplam 97 parafin bloktaki tümör hücresi nükleuslarının 83'ünde (%85.5) p53 proteini varlığı belirlendi. p53 immünreaktivitesi ile yaş, cinsiyet, evre, prognoz ve sağkalım arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Sonuç: p53 aşırı ekspresyonunun NFK ile ilişkili olabileceğini destekler bulgular elde edilmiştir.

p53 Overexpressian in Nasapharyngeal Carcinoma

Doğan Ö., Altun M., Hafız G., Alatlı C., Yaman F., Savcı N., Taş S.

Objectives: To evaluate p53 expressian by the immunohistochemical method in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Design and Methods: Overexpressian of p53 protein was assessed by the immunohistochemical method in NPC specimens. Ninety-seven formalin-fixed paraffin embedded primary and metastatic tissue sections obtained from 81 cases with NPC were immunostained using the anti-p53 monoclonal antibody DO7. Results: Staining was assessed by the percentage of immunopositive cancer cell nuclei. Of ninety-seven cases, 83 (85.5%) had detectable p53 protein in the nuclei of tumor cells. No correlations were found between positive staining and age, sex, stage, and overall survival. Conclusian: Overexpressian of p53 protein might be associated with NPC.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:30-35

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale