Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Patlama Nedeniyle Oluşan işitme Kayıpları: 30 Olgunun Analizi
 

Patlama Nedeniyle Oluşan işitme Kayıpları: 30 Olgunun Analizi

Dündar A., Yetişer S., Tosun F., Aslanhan M.

Amaç: Bu çalışmada tek bir patlamaya maruz kalan olgularda işitme kayıpları analiz edildi. Hastalar ve Yöntemler: 1991-1997 yılları arasında tek bir patlamaya maruz kalmış ve başka nedenlerle işitme kaybı tarif etmeyen 30 hasta retrospektif olarak incelendi. Ortaya çıkan işitme kaybının tipi, kulak harabiyeti ile ilişkisi, en sık etkilenen frekanslar, uygulanan tedavi ve işitme kaybının kalıcılık oranı araştırıldı. Bulgular: Olguların %90'ında kulak zarı perforasyonu ve orta kulak harabiyetine bağlı iletim tipi işitme kaybı saptandı. Yirmi olguda (%66) 4000 Hz'den sonra ani düşme şeklinde sensorinöral işitme kaybı görüldü. Kontrol muayenelerinde cerrahi tedaviye bağlı olarak iletim tipi işitme kaybında düzelme görülürken, sensorinöral işitme kaybında değişiklik izlenmedi. Sonuç: Patlama sonucu oluşan blast dalgalar, kulak harabiyetine ve kalıcı sensorinöral işitme kaybına neden olabilir.

Hearing Loss due to Explosion: Analysis of 30 Cases

Dündar A., Yetişer S., Tosun F., Aslanhan M.

Objectives: Hearing loss occurring in patients exposed to a single explosion was analysed. Patients and Methods: Thirty patients with a history of exposure to a single explosion between 1991 and 1997 were retrospectively reviewed. Type of the hearing loss together with its association with Bar damage, the most commonly affected frequencies, the treatment employed, and residual hearing loss were evaluated. Results: Perforation of the tympanic membrane and middle ear damage were seen in 90% of the patients. Twenty patients (66%) exhibited sensorineural hearing loss above frequencies of 4000 Hz. Follow-up examinations revealed surgery-associated improvement in conductive hearing losses; however, no improveme nt was observed in sensorineural hearing losses. Conclusion: Blast waves due to explosion may result in ear damage and permanent sensorineural hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:40-42

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale