Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Tonsillektominin Serum İmmünglobulinleri Üzerine Etkisi*
 

Tonsillektominin Serum İmmünglobulinleri Üzerine Etkisi*

Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M., Oktay F., Üstel M., Turgut C.

Amaç: Tonsillektominin serum immunglobulin düzeylerine etkisi olup olmadığını araştırmak. Çalışma Planı ve Yöntemler: Tonsillektomi uygulanan 5-12 yaşları arasında 40 hastada ameliyat öncesi, erken (tonsillektomiden bir ay sonra) ve geç(tonsillektomiden 12 ay sonra) dönemdeki serum IgG, IgA, IgM ve IgE düzeyleri ölçüldü. Aynı yaş grubundan 30 sağlıklı çocuktan serum örnekleri alınarak immunglobulin düzeylerine bakıldı. Bulgular: Kronik tonsillitli hastalarda serum IgG, IgA ve IgE düzeylerindeki yükseklik kontrol grubuna göre anlamlı bulundu (sırasıyla p<0.01, p<0.05 ve p<0.05). Tonsillektomi sonrası, özellikle geç dönemde IgG, IgA, IgM ve IgE'de anlamlı düşme saptandı (sırasıyla p<0.01, p<0.01, p<0.01 ve p<0.01). Sonuç: Tonsillektominin özellikle geç dönemde immunglobulin düzeylerinde anlamlı düşmeye neden olması endikasyanlarında göz önüne alınmalıdır.

The Effect of Tonsillectomy on Serum Immunoglobulin Levels

Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M., Oktay F., Üstel M., Turgut C.

Objectives: To determine tonsillectomy-induced changes in serum immunoglobulin levels. Design and Methods: Serum IgG, IgA, IgM, and IgE levels were evaluated in 40 children (age range 5-12 years) who underwent tonsillectomy. Measurements were made before, one month after, and 12 months after the operation. For comparison, serum samples were obtained from 30 healthy children. Results: Initially, IgG, IgA, and IgE levels in patients with chronic tonsillitis were significantly higher than those of the control group (p<0.01, p<0.05, and p<0.05, respectively). After tonsillectomy, serum levels of IgG, IgA, IgM, and IgE significantly decreased, especially in the Iate period (p<0.01 , p<0.01, p<0.01, and p<0.01, respectively). Conclusion: Tonsillectomy-induced decreases in immunoglobulin levels especially in the Iate period should be considered in tonsillectomy indications.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:43-45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale