Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Modifiye Epley Manevrası
 

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Modifiye Epley Manevrası

Özkarakaş H., Keskin G., İşeri M., Akdeniz Ö., Kutluay P.

Amaç: Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) tedavisinde modifiye Epley manevrasının etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmada Hallpike manevrası ile BPPV tanısı konan 32 hastada Epley manevrası poliklinik şartlarına modifiye edilerek uygulandı. Hastalar bir hafta sonra görülerek şikayetleri sorgulandı ve şikayetlerin devamı halinde ikinci bir uygulama yapıldı. Her bir seansta başarı ve başarısızlık oranları hesaplandı. Bulgular: Hastaların %84.38'inde semptomların tamamen düzeldiği, %9.37'sinde semptomların gerilediği, %6.25'inde ise semptomlarda bir düzelme olmadığı gözlendi. Seanslara göre incelendiğinde, hastaların %56.25'inde birinci, %18. 75'inde ikinci, %6.25'inde ise üçüncü seansta tam düzelme gözlendi. Bilateral hastalığı olan bir hastanın bir kulağı birinci, diğer kulağı ise ikinci seansta düzeldi (%3.12). Sonuç: Epley manevrası, poliklinik şartlarında yaklaşık beş dakika süren, uygulaması oldukça kolay ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Modified Epley Maneuver for Benign Paroxysmal Positional Vertigo

Özkarakaş H., Keskin G., İşeri M., Akdeniz Ö., Kutluay P.

Objectives: We evaluated the effectiveness of the modified Epley maneuver in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). Patients and Methods: In this prospective study, 32 patients diagnosed as having BPPV by the Hallpike maneuver were treated with the Epley maneuver modified to the outpatient settings. Patients were reevaluated one week after the treatment and, when necessary, another session was performed. Success and failure rates were calculated for each session. Results: Complete cure was achieved in 84.37% of patiants; 9.37% had symptom improvement and 6.25% showed no relief of symptoms. Distribution of complete cures among sessions was 56.25%, 18.75%, and 6.25% after three consecutive sessions, respectively. In one patient with bilateral disease, complete cure was sean in one ear after the first session, and in the other ear after the second (3.12%). Conclusion: Epley maneuver, which lasts only about five minutes in an outpatient setting, is a simple and effective method.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:50-54

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale