Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması*
 

Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması*

Han T., Dadaş B., Kepekçi A.H., Turhan M.

Amaç: Rutin KBB muayenesinin bir parçası olarak, topikal anestezi uygulanmadan yapılan nazal endoskopi ile klasik anterior rinoskopinin karşılaştırılması. Çalışma Planı ve Yöntemler: Çalışmaya, 35'i alarjik rinit nedeniyle immünterapi görmekte olan 41 hasta alındı. Topikal anestezi yapmadan, iki doğrultuda burna 4 mm 0° Hopkins teleskop sokularak bakıldı. Aynı hastaya, nazal endoskopi bulgularından habersiz başka bir uzman hekim tarafından, alın aynası ve burun spekulumu ile burun muayenesi yapıldı. Bulgular: iki yöntemle de septum deviasyonu, septum perforasyonu ve alt konka hipartrofisi tanısında benzer bulgulara ulaşıldı. Nazal sekrasyon, orta meada polip ve burun lateral duvarındaki varyasyonların tanınmasında nazal endoskopi lehine anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Sonuç: Poliklinik şartlarında rutin burun muayenesinde pratik nazal endoskopi, özellikle nazal sekresyonlar, orta mea ve burun lateral duvarı hakkında klasik anterior rinoskopiden daha fazla bilgi vermektedir.

Comparison of Classk Anterior Rhinoscopy and Nasal Endoscopy Findings

Han T., Dadaş B., Kepekçi A.H., Turhan M.

Objectives: To compara classical anterior rhinoscopy and nasal endoscopy without topical anesthesia as part of routine ENT examination. Design and Methods: Forty-one patients were examined, 35 of whom were receiving immunotherapy for allergic rhinitis. Without topical anesthesia nasal endoscopy was performed in two directjang by means of a Hopkins telescope. Thereafter, with headlight and nasal speculum, patients were examined by anather ENT specialist bii nd to the results of nasal endoscopy . Results: Similar results were obtained concerning septal deviatian, septal perforatian, and hypertrophy of the inferior turbinate. However, nasal endoscopy showed significant results in the identification of nasal secretions, middle meatal polyps and anatomic variations of the lateral nasal wall (p<0.05). Conclusion: Practical nasal endoscopy used in routine nasal examination has advantages over classic anterior rhinoscopy in evaluating nasal secretjang, middle meatus and the lateral nasal wall.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:55-57

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale