Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Normal ve Patolojik İç Kulak Yapılarında Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi*
 

Normal ve Patolojik İç Kulak Yapılarında Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi*

Kanlıkama M., Mumbuç S., Kervancıoğlu R., Bayram M.

Amaç: Erken çocukluk çağında başlayan sensörinöral tip işitme kaybı (SNiK) olan olgularda yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografinin (YÇBT) iç kulak yapılarının değerlendirilmesindeki yerini göstermek. Çalışma Planı ve Yöntemler: Fasyal paralizi, kronik otitis media gibi nedenlerle temporal kemik tomografisi çekilen 28 olguda 54 iç kulak incelemesi yapılarak normal değerler ortalaması elde edildi. Bu değerler erken çocukluk çağında başlayan ve nedeni saptanamayan SNiK'lı 66 olguda, 132 temporal kemikte yapılan ölçümlerle karşılaştırılarak iç kulak anomalileri saptandı. iç kulak yapılarına ait toplam 23 parametrede ölçüm alınarak sonuçlar odyovestibüler bulgular eşliğinde değerlendirildi. Bulgular: iç kulak ölçümlerinde SNiK'lı ve SNiK'slz hastalar arasında istatistiksel derecede farklılık saptanmamasına rağmen 66 hastanın üçünde tek taraflı, bir hastada ise iki taraflı geniş vestibüler akuaduktus (GV A) gözlendi. Sonuç: Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi erken çocukluk çağında SNiK ve diğer iç kulak semptomları gösteren olgularda GV A ve diğer iç kulak anomalilerinin saptanmasında, etyoloji ve prognoza da ışık tutabilen güvenilir bir yöntemdir.

High-Resolution Computed Tomography of the Normal and Pathologic Inner Ear Structures

Kanlıkama M., Mumbuç S., Kervancıoğlu R., Bayram M.

Objectives: To delineate the role of high resolution computerized tomography (HRCT) in patients with sensorineural hearing loss (SNHL) with an onset of early childhood. Design and Methods: By means of tomographic investigations normal average inner ear values were obtained from 28 patients (54 ears) with facial paralysis or chronic otitis media. These values were compared to those taken from 132 temporal bones of 66 patients with SNHL with an onset of early childhood and inner ear malformations were determined. Measurements of each temporal bone included 23 parameters and the results were evaluated in the light of audiovestibular findings. Results: No statistically significant differences were found between inner ear values of patients with or without SNHL. However, of patients with SNHL, four patients exhibited unilateral (n=3) and bilateral (n=1) large vestibular aqueducts (LV A). Conclusian: The study showed that HRCT is a reliable method in determining LV A and other inner ear malformations in patients with SNHL with an onset of early childhood and may throw light on the etiology and prognosis.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:66-72

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale