Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Ses Restorasyonunda Prostetik ve Özofajeal Konuşmanın Analizi*
 

Ses Restorasyonunda Prostetik ve Özofajeal Konuşmanın Analizi*

Belgin E., Köybaşıoğlu A., İleri F., Gençay S., Uğur B., İnal E.

Amaç: Total larenjektomiden sonra özofajeal ve prostetik konuşmanın ses kalitesini karşılaştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Totallarenjektomiden sonra özofajeal (n=10) ve ses protezi (n=10) kullanan hastaların konuşma özellikleri "maksimum fonasyon süresi," "ortalama fundamental frekans" ve "konuşma şiddeti" dikkate alınarak karşılaştırıldı. Bulgular: Özofajeal konuşma grubunda, maksimum fonasyon süresi 4.6±2.99 saniye, ortalama fundamental frekans 67.4±3.83 Hz, konuşma şiddeti 71.4±4.79 dB bulundu. Protezli grupta bu değerler sırasıyla 14.3±1.49 saniye, 91.0±2.41 Hz, 80.4±3.53 dB idi (p<0.05). Sonuç: Ses restorasyon u için protez kullanan hastalarda özofajeal konuşmalı olanlara göre daha tatmin edici ses kalitesi sağlanmaktadır.

Analysis of Esophageal and Prosthetic Speech for Voice Restoratian

Belgin E., Köybaşıoğlu A., İleri F., Gençay S., Uğur B., İnal E.

Objectives: To compare quality of esophageal and prosthetic speech following totallaryngectomy. Patients and Methods: Speech features of patients with esophageal speech (n=10) and voice prosthesis (n=10) were compared with regard to "maximum phonation time," "mean fundamental frequency," and "median intensity." Results: In esophageal group, maximum phonation time was 4.6±2.99 seconds, mean fundamental frequency was 67.4±3.83 Hz, and median intensity was 71.4±4.79 dB. In the prosthetic group these were 14.3±1.49 seconds, 91.0±2.41 Hz, and 80.4±3.53 dB, respectively (p<0.05). Conclusion: Patients using prosthesis for voice resforalian had satisfactory speech lhan those using esophageal speech.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:73-75

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale