Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Wegener Granülomatozis: Burun ve Paranazal Sinüs Bulguları
 

Wegener Granülomatozis: Burun ve Paranazal Sinüs Bulguları

Üstündağ E., Kaur A., Keskin G., Boyacı Z., Aydın Ö.

Wegener granülomatozis primer olarak üst solunum yollarını, alt solunum yollarını ve böbrekleri tutan sistemik nekrotizan bir vaskülittir. Olguların yaklaşık %80-90'ında burun ve paranazal sinüsler tutulur. Bu yazıda, hastalığın çeşitli evrelerinde görülen ve Wegener granülomatozis tanısı alan dört olgu (3 erkek, 1 kadın; yaş dağılımı 24-49) sunulmuş, burun ve paranazal sinüslerde karşılaşılan belirti ve semptomlar üzerinde durulmuştur. Tedavi siklofosfamid ve prednizon ile yürütülmüş ve üç hastada remisyon sağlanmıştır. Bir erkek hasta ise, gözlenen kısmi remisyona rağmen tedavi başlangıcından dokuz ay sonra ölmüştür.

Wegener's Granulomatosis: Nasal and Paranasal Manifestations

Üstündağ E., Kaur A., Keskin G., Boyacı Z., Aydın Ö.

Wegener's granulomatosis is a systemic necrotizing vasculitis involving primarily the upper respiratory tract, the lower respiratory tract and the kidneys. Involvement of the nasal and paranasal sinuses occurs in %80-90 of patients. This paper presents four patients (3 men, 1 woman; age range 24-49 years) with Wegener's granulomatosis, together with signs and symptoms encountered in the nose and paranasal sinuses. Patients were treated with a protocal consisting of cyclophosphamide and prednisone. Remission was achieved in three patients. One male patient, despite parti al remission obtained, died nine months after the initiation of treatment

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:82-85

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale