Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » İntrakranyal Uzanımlı Juvenil Nazofarenjeal Anjiofibromun Çıkarılmasından Sonra Gelişen Orta Kafa Çukuru Taban...
 

İntrakranyal Uzanımlı Juvenil Nazofarenjeal Anjiofibromun Çıkarılmasından Sonra Gelişen Orta Kafa Çukuru Taban...

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Kutlay M., Çolak A.

Burun tıkanıklığı şikayeti ile başvuran 22 yaşındaki erkek hastanın kranyal tomografisinde intrakranyal uzanımlı, nazofarenksi ve sfenoid sinüs sol yanını dolduran anjiomatöz kitle saptandı. Kitlenin çıkarılmasından sonra orta fossa tabanında oluşan kemik defekt serbest kemik grefti ile kapatıldı. Halen takipte olan hastada operasyonu gerektirir bir durum gözlenmedi.

Repair of a Craniobasal Defect in the Middle Fossa with Free Bone Graft af ter Removal of Juvenile Nasopharyngeal...

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Kutlay M., Çolak A.

A twenty-two-year-old male patient presented with nasal obstruction. Cranial computerized tomography revealed an angiomatous mass filling the left side of the nasopharynx and the sphenoid sinus and extending to the middle cranial fossa. After removal of the mass the craniobasal bone defect was repaired using a free bone graft. The patient has been monitored without any indications for a subsequent operation.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:86-89

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale