Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Maksilla ve Mandibula Yerleşimli Odontojenik Mikzoma
 

Maksilla ve Mandibula Yerleşimli Odontojenik Mikzoma

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Egeli E., Uğraş S., Bekerecioğlu M.

Çene kemiklerinin nadir bir tümörü olan odontojenik mikzama histolojik olarak benign, nüksleri sık infiltratif bir tümördür. Tedavisinde daha çok agresif cerrahi girişimler tercih edilmektedir. Yirmi dört ve 31 yaşlarında iki kadın hastada, biri mandibulada, diğeri maksillada odontojenik mikzama saptandı. ilk hastaya parsiyel maksillektomi ve kortikal kemikle ön duvar rekonstrüksiyonu yapıldı. ikinci hastaya marjinal mandibula rezeksiyenu, kitle ekstirpasyonu ve kostal kemik ve plakla onarım yapıldı. iki hastanın da sırasıyla 12 ay ve altı aylık takiplerinde nüks saptanmadı.

Odontogenic Myxomas in the Maxilla and Mandible

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Egeli E., Uğraş S., Bekerecioğlu M.

Odontogenic myxoma is a rare, benign tumor of the jaw bones, with high infiltrative tendeney and recurrence. Aggressive surgical interventions are generally preferred for the treatment of the tumor. We preseni two cases of odontogenic myxoma detected in the maxilla and mandible of two female patients aged 24 and 31 years, respectively. Partial maxillectomy and anterior wall reconstruction with cortical bone was performed in the former, and marginal mandibular resection, tumor extirpation and repair with costal cartilage and plaque in the latter. No recurrences occurred during 12- and six month-follow-ups, respectively.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:90-93

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale