Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Kantor-Berci Videolarengoskop Model II'nin Larenks Mikrocerrahisinde Kullanılması
 

Kantor-Berci Videolarengoskop Model II'nin Larenks Mikrocerrahisinde Kullanılması

Yücetürk A.V., Filiz Ü., Ünlü H.H.

Kantor-Berci videolarengoskop Model ii, kliniğimizde 1997 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Görüntü kalitesi, kullanım kolaylığı, ön komissürü daha iyi ve kolay görüntüleyebilmesi, hem statik hem video görüntülemeyi sağlayabilmesi, diğer endoskopik kamera ekipmanlarına uyumluiuğu ve bu sebeple maliyetin düşmesi gibi avantajlara sahiptir.

Use of Kantor-Berci Model II Video Laryngoscope in Laryngeal Microsurgery

Yücetürk A.V., Filiz Ü., Ünlü H.H.

Kantor-Berci model II video laryngoscope has been used in dur ENT clinic since 1997. The system has many advantages including high image quality, ease of use, ability to provide better visualization of the anteridr commissure through both video recording and photography, and compliance with other endoscopic camera equipment with reduced costs.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:97-99

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale