Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Primer Larenks Amiloidozu
 

Primer Larenks Amiloidozu

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Göçmen H., Erekul S., Dursun E., Korkmaz H.

Amiloidoz eozinofilik, fibriler yapıdaki patolojik bir proteinin değişik doku ve organlarda çeşitli nedenlere bağlı interselüler depolanmasıdır. Sistemik veya lokalize, primer veya sekonder olabilir. Larenkste amiloidoz nadir görülmekle birlikte, üst solunum yollarında en sık tutulan bölgedir. Altmış yaşındaki kadın hastada ilerleyen ses kısıklığı şikayeti mevcuttu. Sağsubglottik kitleden submukozal yapılan biyopsinin patolojik incelemesinde amiloid birikimi olabileceği belirtildi. Kitle eksternal yaklaşımla total eksize edildi; tanının amiloidoz olduğu rapor edildi.

A Case of Primary Laryngeal Amyloidosis

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Göçmen H., Erekul S., Dursun E., Korkmaz H.

Amyloidosis is characterized by accumulation of an abnormal fibrillary protein in the intercellular space of different tissues and organs. It may be localized or systemic, with primary or secondary forms. Although laryngeal amyloidosis is a rare entity, larynx is the mostly involved site in the upper respiratory tract. A sixtyyear-old woman presented with progressive hoarseness. Biopsy obtained from the right subglottic submugasal mass suggested amyloid depositian. Using an external approach, total excision of the lesian was pertormed. Pathological diagnosis was amyloidosis.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:100-102

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale