Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Larengotrakeal Stenoz
 

Larengotrakeal Stenoz

Topaloğlu İ., Uğuz M.Z., Çelenkoğlu Ş., Öncel S., Önal K.

Otolarengolojideki son gelişmelere rağmen larengotrakeal stenoz, tedavisi halen zor bir komplikasyondur. Bu yazıda, kliniğimizde larengotrakeal stenoz nedeniyle tedavi edilen 10 hastada başvurulan teknikler ve sonuçlar anlatılmıştır. Larengotrakeal stenoz gelişmesine neden olan faktörler organik fosfor zehirlenmesi (n=2), trafik kazası (n=2), larenks karsinomu (n=2), guatr ve bu nedenle geçirilen girişimler (n=3) ve bir hastada da çocukluğunda geçirilen tüberküloz ve difteri şeklinde belirlendi. Takip süresi üç ay ile 10 yıl arasında değişen yedi hastada başarılı sonuç alınmıştır.

Laryngotracheal Stenosis

Topaloğlu İ., Uğuz M.Z., Çelenkoğlu Ş., Öncel S., Önal K.

Despite recent advances in otolaryngology, laryngotracheal stenesis stili remains a difticult complication. This paper presenis dur practice and outcome with 10 patienis who were treated for laryngotracheal stenesis. Factors leading to laryngotracheal stenesis were found as phosphorus poisoning (n=2), traftic accidents (n=2), laryngeal carcinoma (n=2), geitre and related interventions (n=3), and tuberculosis and diphtheria experienced in childhood (n=1). Satisfactory results were achieved from seven evaluable patienis with follow-up ranging between three months and 10 years.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:108-110

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale