Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Ses Bozukluklarının Tedavisinde Vurgu Yöntemi
 

Ses Bozukluklarının Tedavisinde Vurgu Yöntemi

Kılıç M. A.

Günümüzde ses bozuklukları, fonocerrahi, farmakoterapi, teknik cihazlar, larenks masajı ve davranış düzeltme tedavisi gibi farklı yaklaşımlarla tedavi edilmektedir. Bu son yaklaşım grubu, ses terapisi olarak da bilinmektedir. Bu çalışmada, ses terapisi yaklaşımlarından biri olan vurgu yönteminin prensipleri, amaçları ve tekniği sunulmaktadır.

The Accent Method in the Management of Voice Disorders

Kılıç M. A.

Today voice disorders are managed by different approaches, such as phonosurgery, pharmacotherapy, technical devices, laryngeal massage and behavior readjustment therapy. The latter is also known as voice therapy. In this study, the principles, goals and technique of the accent method, which is one of the voice therapy techniques, are presented.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:115-119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale