Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Doyle Nazal Splint Ve Klasik Anterior Nazal Tamponun Orta Kulak Basıncı Üzerine Etkileri
 

Doyle Nazal Splint Ve Klasik Anterior Nazal Tamponun Orta Kulak Basıncı Üzerine Etkileri

Aktaş D., Özturan O., Miman M.C., Öncel S.

Amaç: Bu çalışmada burun solunumuna fırsat veren Doyle nazal splint (DNS) ve klasik anteridr nazal tamponun orta kulak basıncına etkileri karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Burun tıkanıklığı şikayeti ile gelen, işitmesi ve otoskopik muayenesi normal ve ameliyat öncesi tip A timpanogramı olan 54 erişkin hastaya septoplasli ameliyatı yapıldı ve cerrahi sonrası klasik anterior nazal tampon (KANT) uygulandı. Burun tıkanıklığı ve/veya nazal deformite şikayetleri olan ve aynı kriterlere sahip 33 erişkin hastaya ise septorinoplasti ameliyatı yapıldı ve ameliyat sonunda her iki burun boşluğuna sadece DNS yerleştirildi. Hastaların orta kulak basınç ölçümleri timpanamairi ile postoperatif ikinci gün tekrarlandı. Bulgular: Her iki grubun ameliyat sonrası orta kulak basınçları (-125 daPa ve -20 daPa) arasındaki fark ileri düzeyde anlamlı bulundu (p< 0.01). Klasik anterior nazal tampon uygulanan grupta ameliyat sonrası dönemde ileri düzeyde anlamlı bir basınç azalması saptandı (p<0.01); DNS yerleştirilen hastaların ameliyat öncesi ve sonrası orta kulak basınçları arasında ise anlamlı farklılık oluşmadı (p>0.05). Sonuç: Burun solunumuna izin veren ve östaki disfonksiyonuna,Yol açmayan, septal yapıları orta hatta tutma ve destekleme üstünlüklerine sahip DNS, septal cerrahi sonrası tercih edilmelidir.

The Effects Of Doyle Nasal Splint And Nasal Packing On The Middle Ear Presstire

Aktaş D., Özturan O., Miman M.C., Öncel S.

Objectives: We evaluated the effects of Doyle nasal splint (DNS) and anteridr nasal packing (ANP) on the middle Bar pressura. Patients and Methods: Septoplasty was performed in 54 adult patients who presented with nasal obstruction, normal hearing and otoscopic findings, and preoperative type A tympanograms. Bilateral nasal packing was performed using a ribbon gauze. On the other hand, septorhinoplasty was carried out in 33 adults with complaints of nasal obstruction and/or nasal deformity. Following the procedure, DNS was inserted bilaterally. Middle Bar pressuras were measured preoperatively and on the postoperaıiye second day. Results: A highly significant difference was found in postaperaıiye middle Bar pressuras between ANP (-125 daPa) and DNS (-20 daPa) patients (p< 0.01). Similarly, patients with ANP exhibited significantly deereaged middle Bar pressuras postoperatively (p<0.01), whereas no significant difference was found between preoperative and postaperaliye middie Bar pressuras in patients with DNS (p>0.05). Conclusion: Given its advantages in nasal respiration, avoiding eustachian tube dysfunction, and reinforeing and supporting the midline se ptal structures, DNS should be the preferred application.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:3 Syf:189-193

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale