Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Ön Kafa Tabanı Yaklaşımları
 

Ön Kafa Tabanı Yaklaşımları

Papila İ., Cansız H., Özdoğan A., Şenyuva C., Erem M., Yener M., Öktem F., Canbaz B.

Amaç: Ön kafa tabanında yerleşmiş tümörlerde kranyal ve kranyofasyal yaklaşımları değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: 1994-1998 yılları arasında ön kafa tabanı yerleşimli lezyonu (14 habis, 13 selim) bulunan 27 hastada (8 kadın, 19 erkek; yaş dağılımı 13-75) cerrahi uygulandı. En sık karşılaştığımız histopatolojik teşhisler, meningiom, skuamöz hücreli karsinom ve sarkomdu. Hastaların çoğunluğuna kombine kraniofasial rezeksiyon uyguladık. En sık kullandığımız yaklaşım yolu midfasial degloving ve en sık uyguladığımız rekonstrüksiyon tekniği ise perikranial flebti. Olgular ortalama 18 ay süreyle takip edildi. Bulgular: Olguların hiçbirinde altta yatan hastalığa bağlı mortalite görülmedi. Hiçbir olguda postoperatif beyin-omurilik sıvısı kaçağı gelişmedi. Sonuç: Cerrahi aletlerde, görüntüleme ve anestezi tekniklerindeki gelişmeler sayesinde, önceden irrezektabl kabul edilen ön kafa tabanında yerleşmiş tümörler bugün uygun yaklaşımlarla çıkarılabilmektedir.

Anterior Skull Base Approaches

Papila İ., Cansız H., Özdoğan A., Şenyuva C., Erem M., Yener M., Öktem F., Canbaz B.

Objectives: We evaluated cranial and craniofacial approaches to the anteridr skull basa tumors. Patients and Methods: Between 1994 and 1998, twenty-seven patients (8 females, 19 males; age range 13-75 years) were treated by surgery for malignant (n=14) and benign (n=13) anteridr skull basa tumorso The most frequent histopathological diagnoses were meningioma, squamous cell carcinoma and sarcoma. We performed combined craniofacial resectian in most of the cases. The most frequently used approach and reconstruction technique were midfacial degloving and pericranial flaps, respectively. Mean follow-up was 18 months. Results: Mortality dua to the underlying disease and cerebrospinal fluid leakage did not occur in any of the cases. Conclusion: Improvement in surgical instrumentation, visualisation, and anesthetic techniques have made it possible to remove anteridr skull basa tumours, which were onca considered irresectable.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:3 Syf:194-199

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale