Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Trombositopeniye Bağlı Burun Kanamasında Gelfoam Tampon İle Klasik Ekstrafor Tampon Uygulamasının Karşılaştırılması
 

Trombositopeniye Bağlı Burun Kanamasında Gelfoam Tampon İle Klasik Ekstrafor Tampon Uygulamasının Karşılaştırılması

Taşel M., Dağlı M., Turanlı M., Tüz M.

Amaç: Trombositopeniye bağlı burun kanamalı hastalarda, Gelfoam kullanarak anterior tampon ve klasik ekstrafor tampon uygulamaları karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Hematoloji kliniğinden epistaksis nedeniyle konsültasyon istenen 54 trombositopenik hastanın 30'una (%55.5) anterior nazal tampon olarak emilebilir Gelfoam (grup 1), 24'üne (%44.4) klasik ekstrafor tampon (grup 2) uygulandı. Bulgular: Kanama ve mukozada laserasyon grup 1 'de, grup 2'ye göre anlamlı derecede daha az görüldü (p<0.05). Enfeksiyon, grup 2'de grup 1'e göre daha çok görülmekle beraber aralarında anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Taşıdığı özellikler nedeniyle Gelfoam tamponun, trombositopeniye bağlı burun kanamalı hastalarda klasik ekstrafor tampondan daha üstün olduğu sonucuna varıldı.

Comparison Of Gelfoam And Classkal Gauze Pack Applications İn Patients With Epistaxis Due To Thrombocytopenia

Taşel M., Dağlı M., Turanlı M., Tüz M.

Objectives: We compared the results of using either anterior nasal package with Gelfoam or gauze in patients with epistaxis due to thrombocytopenia. Patients and Methods: Fifty-four patients for whom consultation was asked by the haematology department for epistaxis due to thrombocytopenia were assigned to either absorbable Gelfoam (group 1, n=30, 55.5%) or anterior nasal pack with gauze (group 2, n=24, 44.4%). Results: Compared with group 2, bleeding and mucosallaceration were significantly less in group 1 (p<0.05). Although not reaching statistical significance, group 2 exhibited a higher incidenge of infectian. Conclusion: We concluded that Gelfoam pack application is superior to anterior nasal pack with gauze in patients with epistaxis due to thrombocytopenia because of its inherent advantages.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:3 Syf:200-204

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale