Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Larenks Karsinomlarında Multipl Primerler
 

Larenks Karsinomlarında Multipl Primerler

Turan E., Önerci M., Saraç S., Yücel Ö. T., Ünal F., Yılmaz T.

Amaç: Larenks karsinomu tanısıyla tedavi edilen hastalarda multipl primer tümör görülme sıklığı ve lokalizasyonu araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: 1964-1997 yılları arasında larenks karsinomu tanısıyla tedavi edilen toplam 855 hasta retraspektif olarak incelendi ve multipl primer karsinomlar ve lokalizasyonlar belirlendi. Bulgular: Hastaların 55'inde (%6.4) multipl primer tümör saptandı. En sık ikinci primer akciğerde görüldü(n=28, %50.1). On dört hastada (%25.5) ikinci primer tümörler baş-boyun bölgesinde idi. Multipl primer tümörlerin 11 hastada (%20) senkronize, 44 hastada ise (%80) metakronize olduğu gözlendi. Bu tümörlerin ortaya çıkış zamanı ortalama 47 ay idi. ikinci primer görülen hastaların tümünde, ikinci primerin teşhisi ile ölüm arasında geçen süre ortalama 10 aydı. Sonuç: ikinci primer tümör görülme oranının yüksekliği nedeniyle, baş-boyun tümörü tanısı ile tedavi edilmiş hastaların yakın takibi çok önemlidir.

Multiple Primaries İn Laryngeal Carcinoma

Turan E., Önerci M., Saraç S., Yücel Ö. T., Ünal F., Yılmaz T.

Objectives: We investigated the incidence and localization of multiple primary carcinomas in patients treated for laryngeal cancers. Patients and Methods: A total of 855 patients tre ated for laryngeal carcinomas were reviewed retmspectively and multiple primaries, together with their localizations were recorded. Results: Multiple primaries were detected in 55 patients (6.4%). The most frequent site of second primary cancers was the lung (n=28, 50.1%). In fourteen patients (25.5%) they were localized in the head and neck region. Of all these tumors, 11 (20.0%) were synchronous and 44 (80%) were metachronous. The mean duration for the diagnosis of the second cancer was 47 months. Mean survival of patients with second primary cancers was 10 months. Conclusion: Considering their high incidence, a close follow-up of patients with head and neck cancers is essential for the detection of second primary cancers.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:3 Syf:201-212

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale