Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Kronik Böbrek Yetmezlikli Üç Hastada Amikasine Bağlı Gelişen Ani İşitme Kaybı
 

Kronik Böbrek Yetmezlikli Üç Hastada Amikasine Bağlı Gelişen Ani İşitme Kaybı

Kırış M., Çankaya H., Erkoç R.

Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 1, 1.5 ve 2 yıldır hemodiyaliz tedavisi görmekteyken, ortaya çıkan ciddi enfeksiyonlara karşı amikasin kullanılan üç kadın hastada (yaşları sırasıyla 46, 35 ve 33) ani işitme kaybı gelişti. Bu ilaç mümkün olduğunca kısa sürede kesilerek, 15 gün süreyle ani işitme kayıplarında kullandığımız rheomakrodeks, heparin, papaverin, pentoksifilin, steroid ve tuzsuz diyetten oluşan standart kombine tedavi uygulandı. Günlük saf ses odyometri ile takip edilen hastalarda tedavi bitiminde ve ortalama 6.5 aylık takiplerinde herhangi bir düzelme gözlenmedi. Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda ani işitme kaybından korunmak için ilaç seçimleri ototoksisiteye dikkat edilerek yapılmalıdır.

Sudden Hearing Lass Assaciated With Amikacin Administratian İn Three Patients With Chranic Renal Fahure

Kırış M., Çankaya H., Erkoç R.

We encountered sudden hearing lass in three female patients (ages 46, 35, and 33 years) with chronic renal failure, who had been receiving hemodialysis for 1, 1.5, and 2 years, respectively. All the patients had been given amikacin to treat serious infections encountered. The drug was withdrawn as early as possible and standard combination therapy with rheomacrodex, heparin, papaverine, pentoxyfilline, steroids, and a salt-free diet was given for 15 days. The patients were monitored daily by pura-tone audiometry. No improvement was obtained at the and of the treatment and during a mean of 6.5 month-follow-up. In hemodialysis patients, drug selection should be made with special consideration given to ototoxicity causing sudden hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:3 Syf:213-216

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale