Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Burun Rekonstrüksiyonunda Split Kalvaryel Kemik Greft Kullanımı
 

Burun Rekonstrüksiyonunda Split Kalvaryel Kemik Greft Kullanımı

Biliciler N., Tınaz M., Başerer N., Aslan İ., Yenice H.

Burunda doku eksikliği bulunan deformitelerin düzeltilmesinde birçok greft mataryeli denenmiştir. Greftin alınma kolaylığı, donör saha morbiditesinin az olması, kompakl kemik olması sayesinde uzun dönemde erime olasılığının düşük olması nedeniyle, kalvaryumun dış tabulasından alınan kemik greft, burun rekonstrüksiyonunda avatajı çok olan bir materyal olarak değerlendirilmiştir. Ağır kemik-kıkırdak doku eksikliği bulunan 21 yaşındaki erkek hastada burun rekonstrüksiyonunda split kalvaryel kemik grefti kullanıldı. Ameliyattan üç ay sonraki kontrolde hastanın fonksiyonel ve kozmetik burun durumu tatmin edici bulundu.

The Use Of Split Calyarial Bone Graft'in Nasal Reconstruction: A Case Report

Biliciler N., Tınaz M., Başerer N., Aslan İ., Yenice H.

Many graft materials have been tried for nasal dorsum augmentation. Osteogenous graft material harvested from the outer tabula of the cranium has been successfully used in the reconstruction of nasal deformities, with minor morbidity and low resorption rate in the long-term period. A twentyone-year-old male patient presenting with severe deficiency of bone and cartilage tissue underwent nasal reconstruction with split calvariaf bone graft. Functional and cosmetic condition of the nose was found satisfactory in the control examination performed three months after reconstruction.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:3 Syf:217-221

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale