Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Çocuk Temporal Kemiklerinde Mezenkim Artığı: Temporal Kemik Laboratuvar Çalışması
 

Çocuk Temporal Kemiklerinde Mezenkim Artığı: Temporal Kemik Laboratuvar Çalışması

Mutlu C., Kayhan F. T., Schachern P., Paparella M.M.

Amaç: Temporal kemikte orta kulak boşluğunda mezenkim doku bulunmasının anlamı hala kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda birçok hipotez ortaya atılmıştır. Bu çalışmada mezenkim artığının görülme sıklığı ve anlamı araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Minnesota Üniversitesi Temporal Kemik Laboratuvarı'nda, doğumdan 10 yaşına kadar olan çocukların temporal kemikleri (n=203) üzerinde ışık mikroskobisi ile çalışıldı. Mikroskobi sonuçları, anamnez ve otopsi bulguları ile birlikte değerlendirildi. Mezenkim artığının insidansı, yaş ile ilişkisi ki-kare testi ile istatistiksel olarak araştırıldı. Bulgular ve Sonuç: Mezenkim artığı insidansının ve derecesinin artan yaşla anlamlı olarak azaldığı gözlendi (p<0.001). Konjenital anomali, kulak an 0malisi, kalp hastalığı ve akciğer hastalığı hikayesi bulunan olguların temporal kemiklerinde mezenkim rezolüsyonunda gecikme görüldü; kronik otitis media'nın da mezenkim kalıntısı ile ilişkili olduğu saptandı.

Residual Mesenchyme İn Temporal Bones Of Children: A Temporal Bone Laboratory İnvestigation

Mutlu C., Kayhan F. T., Schachern P., Paparella M.M.

Objectives: The significance of residual mesenchyme in the temporal bone is poorly understood. Many authors proposed many hypotheses. In this study, the incidence and significance of residual mesenchyme were investigated. Design and methods: A microscopic study of residual mesenchyme was undertaken in temporal bones (n=203) of children from birth to ten years of age in the Otitis Media Research Center, University of Minnesota. Microscopic findings, historyand autopsy evidence were evaluated. The incidence and correlation of residual mesenchyme with age were studied by the chi-square test. Results and Conclusian: The incidence and amount of residual mesenchyme in the temporal bones tended to decrease with increasing age (p<0.001). Delayed resolution of mesenchyme was observed in cases with congenital anomalies, morphological ear anomalies, heart and lung diseases, as well as an association with the occurrence of chronic otitis media.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:2 Syf:106-111

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale